Kapital-
forening

Når mange investorer samler deres midler i en fælles pulje og strategier bliver det muligt at deltage i investeringsaktiviteter, som den enkelte investor ikke har adgang til på egen hånd. I fællesskab kan investorerne sikre sig stordriftsfordele, der giver plads til specialiserede og fokuserede investerings-strategier – også selvom den enkeltes investeringsindskud er begrænset.

Dét er ideen bag afdelingerne i Kapitalforeningen Investering & Tryghed, som I&T administrerer. Disse afdelinger rummer hver især en værdipapirbeholdning, der plejes efter nøje fastlagte retningslinjer.

> I&T Balance KL > I&T Obligationer KL
> I&T Aktier KL > I&T Aktier udloddende KL
> I&T Erhvervsobligationer I KL > I&T Alpha KL
> I&T Erhvervsobligationer II KL  > I&T Alternativer KL

 

Referat fra generalforsamlingen maj 2017

Vedtægter for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

> Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

> Årsrapport 2016 for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

 

 


Hvorfor kapitalforening?


Stærke investeringsresultater
Alle I&T’s afdelinger har realiseret gode afkast.

Minimal administration
Vores afdelinger tilbyder investorerne en enkel og problemfri tilgang til investeringer i et veldefineret investeringsunivers. Investor har nemlig kun ét værdipapir at holde rede på; selve aktien i afdelingen. Hermed undgås fondsnotaer, udbyttenotaer og genplaceringer m.m. Alle disse administrative aktiviteter foregår nemlig i afdelingernes regi – ikke hos den enkelte investor.

En mulighed for alle typer af langsigtede investorer
Afdelingerne er meget velegnede for den langsigtede investor. Både private investorer, virksomheder, fonde og institutionelle investorer kan med fordel anvende afdelingerne i deres investeringsstrategi.

Omkostningseffektive
Hver afdelings omkostninger, som består af administrationsomkostninger og et porteføljehonorar, afregnes direkte i den enkelte afdeling. Investorer betaler derudover intet yderligere honorar til os i forbindelse med investering i afdelingerne.

Skatteforhold som ved direkte investering
Afdelingerne betaler ikke selskabsskat. Alt afkast beskattes hos den enkelte investor efter gældende beskatningsregler for formueafkast.