Børsintroduktioner - en god investeringsmulighed

Af Per Jørgensen, Aktiechef

Børsintroduktioner har gennem mange år været en interessant kilde til nye investeringer i I&T’s aktiefonde. Udbuddet af nye selskaber er afhængigt af markedsforhold og -optimisme samt strukturen på det enkelte marked. De kraftige kursstigninger efter corona-krisen sidste forår har helt naturligt øget udbuddet men også øget nødvendigheden i, at investor ser sig godt for.

I&T har igennem mange år deltaget i børsnoteringer, da vi har set og fortsat ser gode afkastmuligheder her. Men det er en forudsætning, at man gør sit hjemmearbejde. Vores erfaring tilsiger, at man er hjulpet godt på vej, hvis man ser på og analyserer en børsnotering som enhver anden aktieplacering.

Vi anvender derfor den samme checkliste (se figur 1) som ved andre aktieinvesteringer med det tvist, at børsnoteringer i sagens natur er mindre kendte og kan have forskellige vinkler, som betyder, at den pågældende virksomhed er undervurderet. Det kan fx være mere dynamiske markedsforhold og højere vækstrater, end analytikerne forventer, forestående opkøb som de ofte ikke medtager i analyserne ligesom den sælgende investor kan have en tilskyndelse til at notere selskabet med en vis rabat. En systematisk gennemgang kan afdække disse vigtige argumenter for deltagelse i en notering.

Tjek-liste
  • Industri i industriel medvind
  • En forståelig og levedygtig forretningsmodel
  • Mulighed for betydelig langsigtet værdiskabelse
  • Positiv overskudsgrad og gerne høje marginer
  • Positivt cash flow fra driften
  • Sammenfaldende interesser mellem ledelse og investor
  • En fornuftig værdifastsættelse i forhold til vækstudsigter

Få den rette eksponering hurtigt!

Hvis en ny børskandidat vurderes specielt attraktivt prissat på den længere bane, kan man med fordel supplere sin allokering med køb i eftermarkedet. Kortsigtede spekulanter er ofte meget aktive med at ”flippe ”gevinsten” den første dag, og det kan skabe et interessant volumen for den langsigtede investor. I&T ”flipper” ikke tildelte allokeringer i børsintroduktioner, hvilket underbygger vores seriøse tilgang i disse processer, og det værdsættes af virksomheder og børsmæglernes kapitalmarkedsafdelinger.

Eftermarkedsordrer er en eksercits, vi ofte benytter, hvilket eksemplificeres i tabel 1.

Deltagelse i de pågældende noteringer viste sig som en god idé, men eftermarkedskøbene på første noteringsdag var faktisk vigtigere. Det ses fx i Lifco, hvor der blev købt 3,5 gange så mange aktier som allokering på kurs 22 i forhold til den seneste kurs 200.

De tre eksempler fra vores specialiserede nordiske aktiefond, I&T Aktier KL, indgår fortsat med en betydelig porteføljevægt, og de er ikke valgt tilfældigt. Vi kunne for alle tre virksomheders vedkommende krydse punkterne af på checklisten.

Børsintroduktionerne på den danske First North børs har på det seneste fået en hård medfart i de danske finansmedier. De fleste af virksomhederne har da også svært at komme igennem vores checkliste, hvorfor vi heller ikke har deltaget i disse placeringer.

2020 – et aktivt år for børsintroduktioner

De høje aktiekurser efter de store kursstigninger oven på COVID-19 har for alvor øget noteringstempoet i Norden. Pæne eftermarkeder for noteringer, stor risikovillighed og den fejlagtige opfattelse af, at det er muligt at få en ”free lunch”, gør, at man som reel aktieinvestor bør se sig godt for. I&T’s aktieteam har derfor været yderst selektive i indeværende år. Figur 1 viser vores gennemgang.

Kilde: I&T

Vi er ofte tidligt inde i børsnoteringsprocessen og er i 2021 indtil videre blevet præsenteret for 38 børsintroduktioner. Hovedparten er fravalgt af forskellige grunde. Vi har set nærmere på 9 noteringer og har valgt at investere i 6, der er placeret i de af I&T’s kapitalforenings- og investeringsforeningsafdelinger, hvor det passede med strategien.

Vi forudser allerede nu en betydelig aktivitet på tværs af de nordiske lande resten af året. Vi vil fortsat gå yderst selektivt til værks og altid med den langsigtede værdiskabelse for øje. Et råd som hermed er givet videre, hvis man er interesseret i børsintroduktioner.

Kontakt os

Vil du også gerne have børsintroduktioner – og andre håndplukkede investeringer – i din portefølje? Så kontakt os og hør mere om, hvordan du bliver kunde!

Telefon 96271000

E-mail [email protected]