Det amerikanske præsidentvalg er et politisk valg

I&T Update
22. oktober 2020
...

Hånden på kogepladen

I&T Update
19. oktober 2020
...

Investering i nye lån med 30-års afdragsfrihed?

I&T Update
12. oktober 2020
De seneste uger har der været en del presseomtale af de nye fastforrentede lån med 30-års afdragsfrihed. Realkredit Danmark var først på banen med det nye lån, som hører ind under ”FlexLife...

Forlæng investeringshorisonten

I&T Update
30. september 2020
...

Nye tider?

I&T Update
16. september 2020
Udbruddet af Covid-19 har sat sine tydelige spor på økonomierne, kapitalmarkederne og virksomhederne, og udviklingen i indeværende år viser igen, at de tre kører i forskellige cykler. Kapitalmark...

90-års-fødselsdagen...

I&T Update
03. september 2020
I den forgangne uge i USA fandt to begivenheder sted, som mange private investorer måske ikke har bidt så meget mærke i, men som vi i I&T synes, det er værd at sætte spot på: Den ene begiven...

Hvad kan vi lære af Japan? Eller hvorfor det stadig er fornuftigt at investere i ”sikre” obligationer…

I&T Update
05. august 2020
Vi er efterhånden ved at være på den anden side af sommerferien, og det er fortsat corona, der præger dagsordenen – også på de finansielle markeder. Selv om aktiekurserne er steget kraftigt si...

Coronakrisen understreger vanskeligheden ved timing

I&T Update
25. juni 2020
Kursudviklingen på aktiemarkederne de seneste måneder har med først de kraftige kursfald og siden de kraftige kursstigninger, formet et skarpt ”V” – en udvikling, de færreste har forudset. I...

Bogstavleg

I&T Update
10. juni 2020
Siden udbruddet af Covid19 og den efterfølgende økonomiske nedgang har mange markedsdeltagere gættet på, hvordan væksten vil udvikle sig, når det værste af virus-krisen er ovre. V, U, W, L — ...

Erhvervsobligationer har noget til gode

I&T Update
28. maj 2020
Der er efterhånden gået knap 3 måneder siden corona-krisen tog fart, og det massive frasalg begyndte i de finansielle markeder. Siden da har de fleste aktivklasser genvundet en del af det tabte, me...

Nye tider på aktiemarkedet

I&T Update
30. april 2020
Kraftigt faldende aktiemarkeder og recessioner betyder normalt, at stabile aktier og sektorer på aktiemarkedet klarer sig bedst. Det skyldes en forventning om, at specielt driften i de mere stabile v...

Hvem har ret – Wall Street eller Main Street?

I&T Update
16. april 2020
I USA skelner man mellem Wall Street og Main Street. Den finansielle verden lever på Wall Street, mens Main Street er den mere virkelige verden med privatforbrug og industriel produktion. Lige p.t. f...

Obligationsmarkedet ramt af corona

I&T Update
26. marts 2020
Det er ikke kun aktiemarkederne, der i høj grad er påvirket af udbredelsen af COVID19. I forbindelse med krisen er også renterne steget voldsomt – det gælder stort set hele spektret fra statsobl...

Private Equity eller Public Equity?

I&T Update
05. marts 2020
Store institutionelle investorer som pensionskasser og livsforsikringsselskaber mindsker i stigende grad deres eksponering overfor børsnoterede aktier (Public Equity) til fordel for Private Equity. D...

Virksomhederne gældsætter sig

I&T Update
20. februar 2020
De aktuelle markedsvilkår med lave renter og stor risikovillighed hos investorerne har gjort billig gæld til en attraktiv finansieringskilde for mange virksomheder. Vi dykker lidt ned i, hvorfor det...