I&T Update

Centralbanker, inflationsfrygt og Evergrande

De færreste har nok undgået at bemærke uroen på de finansielle markeder, der for alvor startede i sidste uge, da der blev spekuleret i, om problemerne i den kinesiske ejendomsudvikler-mastodont Evergrande ville være en Lehman-pendant. Lehman var som bekendt den store amerikansk investeringsbank, hvis konkurs i 2008 markerede starten på finanskrisen. Så galt vurderer vi ikke, det kommer til at gå – men der er grund til at holde øje med udviklingen.

Det har givet turbulens i Kina, men det tyder heldigvis ikke på, at Evergrande varsler en større international orkan forude. Frygtens indeks – VIX-indekset – tog et forskrækket hop op på nyheden, men faldt hurtigt til et lavt niveau igen (se figur 1). VIX er et mål for, hvor meget volatilitet (turbulens) investorerne forventer i aktiemarkedet.

I denne uge er VIX’en – det vil sige frygten i markedet – steget igen i takt med, at der i tirsdags blev solgt ud på aktiemarkederne. Vi noterer os dog, at VIX-indekset stadig ikke er er langt fra sit gennemsnit – og altså på ingen måde er alarmerende højt. Det kan til dels være lidt efterdønninger fra Evergrande og snakken om, at USA snart rammer gældsloftet (det er en snak som finder sted med jævne mellemrum, og som tidligere altid er blevet løst i 11. time). Vi tror dog, at der er en anden væsentlig grund.

Figur 1:

Kilde: Bloomberg

 

Hold øje med den 10-årige amerikanske rente

For der, hvor der virkelig er grund til at holde øje, er på rente-markederne. Den amerikanske centralbank meldte i sidste uge ud, at en reduktion i dens opkøb af obligationer er nært forestående, og at udsigten til renteforhøjelser formentlig er rykket lidt tættere på.

Centralbankernes ekspansive politik – som fik ekstra turbo under Covid-krisen – har i mange år holdt hånden under makroøkonomien og givet brændstof til finansmarkederne. Ethvert rygte om en tilbagetrækning af støtten har derfor givet nervøse trækninger hos mange investorer. I 2013 fejlede FED’s kommunikation, og renterne tog et kæmpe hop op og gav et seismisk ryst i markederne. Denne gang er det indtil videre gået meget bedre, men det er forventeligt, at nyheden tager lidt tid at fordøje i markedet. FED-chef Jerome Powell’s opgave er at lægge præcis det tryk på bremserne, som betyder, at passagererne ikke ryger op i forruden, men som også sikrer, at bilen heller ikke ryger ud over skrænten. For hårdt tryk (hård stramning af pengepolitikken) kan sende både makroøkonomien og aktiemarkedet til tælling; for blødt tryk (fortsættelse af den ultra-lempelige pengepoltik) kan give høj inflation og en spekulations-boble, som popper længere nede af vejen.

Den umiddelbare reaktion i finansmarkederne tydede på tiltro til Powell bag rattet. Men den 10-årige amerikanske rente fortsætter med at stige, og de røde aktier kan sagtens skyldes bekymring over, om Powell lukker festen for tidligt. Det er værd at fremhæve, af den 10-årige amerikanske rente stadig ligger meget lavt, men hold øje med udviklingen i den kommende tid.

Figur 2:

Kilde: Bloomberg

 

Vækst-temperaturen er til gengæld fin

Går vi væk fra de finansielle markeder og retter blikket mod, hvordan det går i økonomien, så ser det til gengæld ganske godt ud. Der er udsigt til høj vækst i verdensøkonomien. IMF forventer en global BNP-vækst på 6 pct. i år og 4,6 pct. næste år. Det trækkes af de fortsat lempelige finansielle forhold og af finanspolitiske stimuli. En større del af husholdningernes ekstraordinære opsparing under Covid-krisen bliver også sendt i cirkulation.

Herhjemme mener Nationalbanken, at vi i Danmark er på vej mod en moderat højkonjunktur. I USA bevæger økonomien sig næste år ind i en højkonjunktur, mens konjunktursituationen i euroområdet vil være omtrent neutral. Vi er på vej ind i vintersæsonen, men temperaturen i makroøkonomien ser heldigvis fornuftig ud.

 

Hvordan agerer man som investor i den nuværende situation?

Som det ses, er det nogle store temaer, der optager de finansielle markeder i øjeblikket og giver den nuværende tumult. Vi følger som altid de mange temaer nøje og vurderer hele tiden, hvad der er det rigtige at gøre. Vi holder p.t. fast i vores anbefaling om en neutralvægt mellem aktier og obligationer – men vi er også klar til at udnytte de muligheder, der hurtigt kan opstå, når der opstår uro på markerne, som vi ser nu.

Vores anbefaling er grundlæggende, at man som investor skal holde fast i sin strategi og tænke langsigtet. Og har man haft uinvesterede midler stående på sidelinjer, er det måske værd at tage en snak med sin rådgiver om,  hvorvidt den mindre korrektion på markederne skal udnyttes til også at få disse midler aktiveret.

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.