I&T Update

En regnskabssæson med forhindringer

Kvartalsregnskaberne er vigtige pejlepunkter, når temperaturen skal tages på, hvordan det går i den enkelte virksomhed. Siden coronakrisens start har visibiliteten og forudsigeligheden været svær at få hold på med de pludselige opbremsninger og accelerationer, som økonomierne har budt på. Sæsonen for aflægning af tredje-kvartalsregnskaber er nu så langt, at vi kan se retningen, ligesom fokus nu rettes mod det nye år.  

Nordea har samlet resultaterne i Norden pr. den 29. oktober, og som det ses i tabel 1, reagerede kurserne under et negativt på regnskaberne trods positive overraskelser på salget og driftsindtjeningen. Det kan skyldes de signaler, ledelserne er kommet med, omkring komponentmangel og stigende distributionsomkostninger – forhold der er velkendte i medierne og dermed et kendt diskussionspunkt i aktiemarkedet. Ser vi kun på resultaterne, tolker vi de positive overraskelser som, at virksomhederne trods udfordringer er i god gænge.

Tabel 1

Kilde: Nordea

 

Hvad betyder det så for det nye år?

Mange virksomheder signalerer rekordhøje ordrebøger, men de har af førnævnte grunde svært ved at eksekvere dem. En normalisering af komponent- og produktionsflow kunne måske betyde en yderligere stigning i aktivitetsniveauet i det nye år. Nordeas undersøgelse viser, at der ikke er sket nogle estimatændringer for det nye år endnu, når man ser på det samlede billede. Her ligger måske et potentielt upside, ligesom vækstfasen måske kan forlænges. Det er endnu for tidligt at spå om det, men det er et punkt, som vi løbende vil diskutere med virksomhederne vinteren over.

Tabel 2:

Kilde: Bloomberg

Tabel 2 viser, at et godt aktieår er ved at gå på hæld trods corona-udfordringer, inflationsspøgelser, rentestigninger mv. De seneste år har skabt stærke afkast til investorerne, og det er glædeligt at se, at vores nordiske hjemmemarkeder leverer godt i en global verden. Investering i stærke værdiskabende virksomheder bør også lønne sig i de kommende år, selvom store kursudsving må påregnes, ligesom de høje afkast næppe gentager sig. Men mindre kan også gøre det.

 

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.