I&T Update

Endnu et spændende år forude

Året 2021 lakker så småt mod enden. Som aktieinvestor i Norden er der i skrivende stund god grund til at være tilfreds med året. De nordiske aktiemarkeder er oppe med over 20 pct. i år. Som obligationsinvestor har meget drejet sig om risikoen for rentestigninger. Den amerikanske 10-årige rente er da også højere i dag end ved indgangen til året. Men de helt store rentestigninger er fortsat udeblevet. Vi tager her et kig på de centrale temaer, som forventes at komme til at præge de finansielle markeder i 2022.

Corona…

Den bedste julegave ville dog uden tvivl have været, hvis covid var gået fra pandemi til endemi. Det er som bekendt ikke sket. I stedet har vi fået omikron. Varianten spreder sig stadig hurtigt, men det tyder heldigvis på, at symptomerne er mildere. Vi er kommet langt i forhold til at lære at leve med covid, og i vores del af verden står vi et helt andet sted på grund af vaccinationer, end vi gjorde bare tidligere i 2021. Uanset er covid stadig en central risiko-faktor for markederne i 2022, nok særligt i emerging markets.

Inflation spøger også stadig

Inflationsudsigterne i 2022 er også en mørk sky i krystalkuglen. Julegaverne i år er allerede blevet dyrere. I USA er inflationen med næsten 7 pct. på det højeste niveau i knap 40 år. Den amerikanske centralbanks håndtering af inflationspresset har været et stort tema i år, og der er ingen tvivl om, at det tema fortsætter ind i 2022.

I vores seneste magasin fra efteråret beskrev vi det sådan, at Fed-chef Jerome Powell’s opgave er at lægge præcis det tryk på bremserne, som betyder, at passagererne ikke ryger op i foruden, men som også sikrer, at bilen ikke ryger ud over skrænten. For hårdt tryk (hård stramning af pengepolitikken) kan sende både makroøkonomien og aktiemarkedet til tælling; for blødt tryk (fortsættelse af den ultra-lempelige pengepoltik) kan give høj inflation og en spekulations-boble, som popper længere nede af vejen. Bilen har fået endnu højere fart på siden september, så opgaven er nu endnu sværere.

Dyre investeringsaktiver

Et tredje tema i 2022 er bull-markedets holdbarhed. Hvordan det vil udspille sig, kommer i høj grad til at hænge sammen med centralbankernes tilbagetrækning af den lempelige pengepolitik. “The everything rally” er situationen blevet kaldt, fordi der har været perioder, hvor alt er steget. Vi kan være ret sikre på, at de afkast, vi har set de seneste år, ikke fortsætter. Rådet for Afkastforventninger forventer et langtsigtet årligt afkast på aktier på 5,6%. Det kan helt sikkert blive både højere og lavere. Men det centrale er, at price-earnings er relativt høje, og det er en ret solid indikator for et mere moderat aktiemarked fremadrettet. Det er – vel at mærke – ikke det samme som, at aktier ikke vil vise sig at være den bedste investering. Selv om price-earnings er høje, kan aktier sagtens være bedre end alternativerne.

Så hvad gør vi i Investering & Tryghed?

I Investering & Tryghed beslutter vi ikke, om vi skal købe aktier i en bestemt virksomhed med afsæt i om Federal Reserve hæver renten med 25 eller 50 bps. Det har ingen betydning for den grundlæggende business case. Vi bliver også nødt til at leve med, at humørsvingningerne på markederne kan sende kurserne på vores aktier ned i perioder, selv om vi mener, at de grundlæggende forhold er uændrede. Vi fokuserer på den langsigtede værdiskabelse i den enkelte virksomhed. Historien viser, at det betaler sig. Der vil være bump på vejen, og inflationen gør måske gaverne endnu dyrere, men der bliver også jul næste år.

Vi ønsker hermed alle vores kunder og medinvestorer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

 

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.