I&T Update

Forlæng investeringshorisonten


Covid-19 fører langvarige makroøkonomiske effekter med sig, og virksomhedernes svar med igangsatte strategiske tiltag kræver tid til at materialisere sig.  Vi anbefaler som hovedregel altid en flerårig investeringshorisont – det gør vi fortsat og nu endda med forlængelse. I en verden, hvor medier og andre markedsdeltagere nærmest er besat af korte tidshorisonter og ”år-til-dato”, bør det give den langsigtede investor en afkastmæssig fordel.

Ingen er i tvivl om den ekstraordinære situation, men tingene står ikke stille. Regnskabssæsonen i juli/august viser, at mange virksomheder proaktivt har tilpasset sig de nye markedsforhold og er i forholdsvis god form og rede til at forøge investeringerne i langsigtet profitabel vækst.

Alle virksomheder er påvirkede af Covid-19, men i meget forskellig grad og uden en ”normal” effekt fra recessionen, hvilket i sig selv er anderledes end tidligere. Der sker nu det, at strukturelle forandringer i industrierne forstærkes, og forretningsmodellerne testes. Vi tror derfor, at de stærke virksomheder bliver stærkere, og at den profitable vækst og langsigtede værdiskabelse bliver endnu vigtigere i aktieudvælgelsen fremover. Det bekræfter udviklingen i indeværende år.

Opkøb er en vigtig bestanddel af strategien i flere virksomheder. Dividenden fra sidste år er ofte begrænset eller udskudt grundet situationen, og den ”besparelse” sammenholdt med en betydelig cashgenerering giver betydelig mere luft til opkøb – det kommer højere på agendaen til næste år. Den organiske vækst kan også overraske positivt i det kommende år specielt i industrier, hvor der er et opdæmmet behov hos kunderne. Den langsigtede investor står derfor med gode kort på hånden.

Endelig betyder den relativt høje prisfastsættelse på aktier i sig selv, at man er nødt til at være langsigtet, når man investerer.

Stigende kapitalmarkedsaktivitet

På kapitalmarkederne er forholdene ved at normaliseres. De massive pengepolitiske lempelser har presset renter og rentespreads ned og dermed betydet massive udstedelser af både de mere sikre og de mindre sikre erhvervsobligationer. Det har givet et interessant flow af ”jomfru”-udstedelser fra nye virksomheder med pæne rentetillæg.

Kapitalmarkedsaktiviteterne på aktiemarkederne har ligget i dvale siden coronakrisens opblussen i foråret, men er nu ved at vågne til dåd. Virksomheder reparerer balancen med mindre kapitaludvidelser, og det ser vi vil fortsætte i den kommende tid. Hertil kommer, at kapitalfondene igen er aktive med salg af tilbageværende blokke fra tidligere børsintroduktioner. Børsintroduktionerne specielt på  de andre nordiske aktiemarkeder er i den indledende fase, og vi ser mulighederne for et betydeligt flow specielt inde i det nye år.

En opportunistisk tilgang til disse investeringsmuligheder – både på aktie- og obligationsmarkedet – bør kunne bidrage til investors porteføljeafkast.

Disclaimer

Disclaimer

Bemærk: Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af de nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.