I&T Update

Hånden på kogepladen

Den sammenfaldende interesse mellem ledelse og investor er en væsentlig faktor i I&T’s aktieudvælgelse. Ledelsen bør via et medejerskab af virksomheden mærke på egen krop, når det går godt eller skidt i virksomheden – akkurat som vi i I&T investerer sammen med vores kunder. Vi er således ikke enige i konklusionen fra en nylig Børsen-artikel, hvor professor på CBS, Michael Møller, fremfører, at krav om ejerskab er spild af kræfter.

”Alignment of interest”, ”skin in the game” – den sammenfaldende interesse mellem aktører på de finansielle markeder har mange navne, og Børsen bragte fredag den 9. oktober en analyse af ledelsernes ejerandele i det danske eliteindeks C25. Analysen viser, at den enkelte CEO’s beholdningsværdi spænder vidt, ligesom det er forskelligt, hvor meget den enkelte virksomhed kræver af topchefens aktiekøb. I I&T er vi ikke tilhængere af rigide beløbsgrænser men forventer en involvering, der står mål med aflønning og langsigtet opsparing – i det lys forventer vi, at den enkelte topleder investerer et betydeligt millionbeløb på linje med os.

I Danmark er der ikke samme tradition som i Sverige, hvor den kendte ”pilotskole” foreskriver en betydelig investering i virksomhedens aktier, for at ledelsen via den vej kan skabe sig en større formue. Vi har gennem de seneste 5-8 år netop set en betydelig værdiskabelse i vores svenske investeringer, og især i de tilfælde hvor ledelsen har hånden solidt plantet på kogepladen. Det har alle haft glæde af: vi oplever øget engagement og vækstambitioner for virksomheden, hvilket er positivt for aktiens værdi. Og samtidig har den enkelte topleder også fået mulighed for i højere grad at gøre sig økonomisk uafhængig. Vi har derimod ikke oplevet øget risikotagning, som CBS-professor Michael Møller ellers er citeret for i Børsen-artiklen. Ledelsernes formue er i øvrigt skabt på reelle kontante egne investeringer, ikke de gratis-optioner, som i vis udstrækning florerer som ”free lunches” herhjemme.

“Tjenestemandsstyre” er ikke at foretrække

Göran Espelund, som er bestyrelsesformand i den uafhængige svenske forvalter Lannebo Fonder, viser en anden vinkel på vigtigheden af ejerskab i en virksomhed. I Lannebos temaudgivelse om aktivt ejerskab gennemgår Espelund et ganske interessant eksempel fra virksomheden Lindab, hvor de store passive fonde stemmer mod  valget af en meget stærk driftsorienteret bestyrelsesformand af grunde, som Espelund forgæves har søgt at få forklaret hos de pågældende fonde, og som i bedste fald er uden relevans..

Espelund mener, at manglende ejerskab hos ledelse og ejere fører til et tjenestemandsstyre, hvor man i den daglige ledelse netop kommer til at gå mere op i egen løncheck og status end at tænke på de reelle ejere, som jo netop er aktionærerne. Historisk har vi herhjemme set tjenestemandsstyre i mange konglomerater, som sikkert blandt andet grundet dette ikke eksisterer længere. Måske CBS-professoren skulle analysere lidt på det?

I en kompleks verden, der er yderligere ”disrupted” grundet effekterne af Covid-19, er ejerskab og en stærk ledelse med fælles interesser med de langsigtede investorer vigtigere end nogensinde. Det ser vi i I&T efter, når vi investerer i virksomheder, ligesom vores egne betydelige investeringer i vore egne investeringsfonde sikrer fælles fodslag med vore kunder.

 

Disclaimer

Bemærk: Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af de nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.