Justering af forvaltnings-honorar

Nye EU-regler ændrer, hvordan formueforvaltere må resultataflønnes. Det betyder ændringer pr. 1. januar 2022 i de fonde, som forvaltes af Investering & Tryghed.

De nye EU-regler ændrer på Investering & Trygheds muligheder for at opkræve resultatafhængige honorarer (de såkaldte performance fee’s). Vi må fortsat godt opkræve resultatafhængige honorarer men under nogle andre betingelser. Og uanset hvad, vil vi naturligvis fortsat investere dine penge med omhu og efter ærlig og grundig rådgivning.

VIGTIGT: Hvis du som medinvestor er berørt af ændringen, vil du blive direkte informeret.

Hvad er principperne for ændringerne?

ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) har udstedt nye retningslinjer for resultatafhængige honorarer. Som følge af de nye retningslinjer har vi gennemgået omkostningsstrukturen for de fonde, som Investering & Tryghed er porteføljeforvaltere for.

Baggrunden for ændringerne er, at ESMA blandt andet har ønsket en højere grad af standardisering i måden, formueforvaltere kan resultataflønnes. Det centrale princip i de nye retningslinjer er, at resultatafhængige honorarer skal være i overensstemmelse med fondens investeringsmål, – strategi og -politik.

Hvad betyder ændringerne i praksis?

Investering & Tryghed ønsker naturligvis at sikre, at de modeller, der bliver brugt for resultatafhængige honorarer, stemmer overens med principperne om at handle med dygtighed og rettidighed.

For at leve op til de nye regler justeres forvaltningshonoraret i størsteparten af de fonde, vi forvalter.

I det omfang det er muligt, er det besluttet at fastholde resultatafhængige honorarer som et fundament i afregningen – men tilpasset efter de nye regler. Det synes vi er et sundt og fair princip, at vi primært honoreres, når vi skaber værdi i form af gode afkast for vores kunder.

Det nye er blandt andet, at der i de fonde, hvor det resultatafhængige honorar fortsætter, indføres en såkaldt hurdle rate. Hurdle rate betyder, at der ikke opkræves resultatafhængigt honorar, før afkastet er højere end den fastsatte hurdle rate.

Der fastholdes endvidere som hovedregel et loft over, hvor stort et honorar investorer skal betale, i situationer hvor den enkelte fond leverer særligt store afkast.

Har du spørgsmål?

Få overblik i “Oftest stillede spørgsmål“.

Du skal som berørt investor ikke foretage dig noget. Ændringerne reguleres automatisk. Som altid er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål eller overvejelser.

 

Disse fonde er berørt af ændringerne

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Investeringsforeningen Investin