I&T Update

Positive afkast på realkreditobligationer

Modvind er vendt til medvind på det danske realkreditmarked denne sommer. I foråret var markedsafkastene ramt af stigende renter, tvivl om de udenlandske investorers interesse og ikke mindst mange nye obligationer som følge af usædvanlig mange bolighandler i kølvandet på corona-pandemien. Man kan med rette tale om en perfekt storm, hvor Nykredits realkreditindeks, da det var værst var nede med 5%. Den tendens ser nu ud til at vende, og vi forventer at kunne skabe positive afkast på danske realkreditobligationer i de kommende 12 måneder.

Hen over sommeren og stik imod forventningerne er de risikofri renter faldet. Bevæggrundene er der brugt en del spalteplads på i aviserne, hvilket nok understreger, hvor meget de finansielle markeder er blevet taget på sengekanten. Det er specielt de lange amerikanske renter, der er faldet, og som indirekte har været til stor gavn for det danske realkreditmarked.

De lavere amerikanske renter har delvist smittet af på de europæiske og danske renter, hvilket i sig selv er positivt for obligationsmarkedet. Derudover har det amerikanske rentefald i høj grad også påvirket forventningerne til, hvordan udlandet fremadrettet vil investere i det danske marked.

Forbundne kar på de finansielle markeder

De finansielle markeder kan betragtes som forbundne kar: kapital flyder derhen, hvor det er attraktivt at investere. Så når renterne stiger kraftigt i USA, som vi så fra sommeren 2020 og frem til foråret 2021, bliver det pludselig mere interessant at investere i amerikanske obligationer. For første gang i mange år var det muligt for fx en japansk investor at købe en lang amerikansk statsobligation, afdække valutarisikoen og opnå en højere effektiv rente end ved at købe en lang dansk realkreditobligation og afdække danskkrone-risikoen til yen.

I løbet af sommeren er der igen vendt op og ned på det billede, sådan at en valutaafdækket realkreditobligation har højere effektiv rente end en valutaafdækket amerikansk statsobligation. Det har således fjernet en del af tvivlen om, hvorvidt den udenlandske investorbase kunne finde på at sælge ud af sine danske realkreditobligationer, og hen over sommeren har Nykredits realkreditindeks leveret et afkast på knap 3%.

I&T forventer langsomme og moderate rentestigninger

I I&T forventer vi ikke at se et lignende kursdyk, som vi var vidne til i foråret, selv hvis renterne mod forventning skulle stige forholdsvis kraftigt. Det skyldes, at der generelt er langt mindre risiko i markedet, hvilket vil give mindre kursfald ved stigende renter.

De anbefalede obligationsporteføljer i I&T er i øjeblikket forsigtigt til moderat sammensat. Vi tog en god portion risiko af i februar og en smule yderligere i april. Neddroslingen har betydet, at hovedparten af vores kunder oplevede kursfald på 1-2%, da det var værst og nu ligger med afkast omkring 0% for 2021.

Vi forventer at kunne skabe positive afkast på obligationer de kommende 12 måneder – under forudsætning af, at vores hovedscenarie udspiller sig. Det er fortsat, at renterne kommer til at stige langsomt og moderat. Det er bydende nødvendigt, når vi har negative realrenter, hvor inflationen er højere end de nominelle renter. Lykkes det ikke at holde de markedsbestemte nominelle renter lave, vil det gå hårdt udover væksten, arbejdsløshed etc., fordi de europæiske lande skal bruge for mange penge på at servicere den store gældspukkel, der er blevet opbygget som følge af pandemihjælpepakkerne.

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.