I&T Update

Stærke signaler fra de nordiske virksomheder

Den aktuelle status – eller temperaturen – i virksomheden er en af de faktorer, som vi lægger mest vægt på, når vi skal vurdere det fremtidige afkastpotentiale i en aktie. Efter et par meget stærke aktie-år er denne måling om muligt blevet mere vigtig. På vores nordiske hjemmemarkeder er vi nu kommet så langt i regnskabssæsonen, at vi kan konkludere, at virksomhederne under ét fortsat leverer.

Tabel 1 viser medianen på kursreaktion, resultatoverraskelse og analytiker-revideringer på over 200 nordiske virksomheder i forlængelse af den netop overståede halvårsregnskabssæson.

Tabel 1:

Kilde: Nordea & Factset

Positive regnskaber gav kursstigninger

Tallene i tabellen viser, at virksomhederne overraskede på både omsætning og indtjening i forhold til analytikernes forventninger. Driftsindtjeningen (EBIT) overrasker mest, og det ser vi som et signal om god indtjeningsevne og hurtig tilpasningsevne.

Aktiemarkedet drives af forventninger, og i det lys er det interessant at se, at analytikernes forventninger til indeværende år også revideres op med henholdsvis 0,5% på salget og 1,1% på driftsresultatet, hvilket jo er positivt.

Forventningens glæde er et kendt fænomen på aktiemarkederne, og det er ikke givet, at der reageres positivt på kurserne, når forventningerne overgås. Markedet kan ofte vejre, at det går godt i virksomhederne og tage forskud på glæderne. Denne gang er det godt at se, at der på regnskabsdagen leveres en positiv kursreaktion både absolut og i forhold til aktieindekset. Samlet set understøtter regnskabssæsonen aktiemarkederne, som vi ser det.

De nordiske aktier klarer sig godt i den globale verden

Blandt aktieinvestorer diskuteres løbende, i hvor høj grad en global eksponering er nødvendig i en diversificeret aktieportefølje. I I&T mener vi, at en nordisk eksponering i mange tilfælde er tilstrækkelig. Dels er der over 800 aktier at vælge imellem, og dels opererer hovedparten af virksomhederne på de globale markeder og i globale industrier. Derved har de reelt samme eksponering som fx nordamerikanske virksomheder.

Sektorforskelle og valutakurser kan på den korte bane betyde, at der er kursforskelle, men vi mener, at på den lange bane bør aktiemarkederne i den globale verden under ét følges ad. Det fremgår af tabel 2.

Tabel 2:

Kilde: Bloomberg

De nordiske aktiemarkeder var efter de globale aktiemarkeder i 2018 og 2019, men kom kraftigt igen i 2020 og i indeværende år. Det betyder, at Norden igen står godt i forhold til verdensindekset på 1-, 3- og 5-års-sigt. Afkastene på 5-års-sigt underbygger dermed vores forventninger om, at Norden bør følge Verden på lang sigt.

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.