ESG-investerings-
politik

Investering & Trygheds tilgang til etisk investering

Investering & Tryghed imødekommer etiske standarder og værdier for vores kapitalforeninger og aktiestrategier. Det betyder, at nogle selskaber vælges fra som investeringsmulighed, hvis de ikke lever op til vores standarder. Selve screeningsprocessen bliver foretaget gennem et samarbejde med Systainalytics, der siden 1992 har screenet selskaber efter internationale retningslinjer, som for eksempel Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social & Corporate Governance (ESG) og FNs Menneskerettigheder.

Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab af virksomheder

I&T ønsker alene at investere i virksomheder, der imødekommer kravene for vores ESG-politik. Den etiske profil er bestemt ud fra internationale, udbredte og accepterede konventioner. Vores potentielle investeringer vil derfor også gennemgå en ESG-screening fremadrettet.

Samarbejde med Sustainalytics

I&T samarbejder med Sustainalytics af flere årsager: For det første er det ressourcekrævende, løbende at foretage ESG-screening på tusindvis af virksomheder. ESG-screening omfatter blandt andet kvalitative analyser af virksomhedens drift og ledelse, og det er Sustainalytics’ kernekompetence. Det sikrer os den bedste kvalitet af screeningen til færrest mulige omkostninger og betyder, at I&T fortsat kan fokusere på afkast- og risikoanalyser.

For det andet er ESG inden for kapitalforvaltning et forholdsvis nyt koncept, der stadig er under udvikling. Ved at samarbejde med Sustainalytics, sikrer I&T sig at være opdateret med de seneste ændringer inden for guidelines og konventioner.

*Vinder af ”IPE. IPE-TBLI ESG Leaders Award for ‘Best ESG consulting/research house’ based on e.g. its   unique and noteworthy client-focused platform GES Engagement Forum” og “Best Engagement Service Provider in the IRRI Survey for 2015”.

Screening i praksis

I&T modtager ugentligt information fra Sustainalytics om de virksomheder, I&T har investeret i eller overvejer at investere i. I&T kan på den måde følge med i om de pågældende virksomheder forbedrer eller forværrer sine ESG-forhold. Det er en kontinuerlig proces at have en god ESG-profil, og derfor vil I&T, hvor det er muligt, indgå i en forebyggende og konstruktiv dialog før en eventuel eksklusion.

I&T’s stemmepolitik

I&T kan aflægge stemme ved generalforsamlinger hos virksomheder, der indgår i I&T’s kapitalforeninger. I&T stræber efter at stemme for initiativer, der forbedrer virksomheden i forhold til retningslinjerne og ESG-politikken.

Du kan læse mere om I&T’s ESG-politik her.