ESG-investerings-
politik

Investering & Trygheds tilgang til etisk investering

Investering & Tryghed imødekommer etiske standarder og værdier for vores aktie- og obligationsstrategier og i de fonde, hvor vi er valgt som rådgiver. Det betyder, at nogle selskaber vælges fra som investeringsmulighed, hvis de ikke lever op til vores standarder. Selve screeningsprocessen bliver foretaget gennem et samarbejde med Sustainalytics, der siden 1992 har screenet selskaber efter internationale retningslinjer, som for eksempel Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social & Corporate Governance (ESG) og FNs Menneskerettigheder.

ESG-integration og aktivt ejerskab af virksomheder

I&T ønsker alene at investere i virksomheder, der imødekommer kravene for vores ESG-politik. Den etiske profil er bestemt ud fra internationale, udbredte og accepterede konventioner. Vores potentielle investeringer gennemgår derfor ESG-screening inden vi investerer. Under behørig hensyntagen til I&Ts størrelse, arten og omfanget af vores aktiviteter samt typen af finansielle produkter, vi tilbyder, foretager I&T ikke en systematisk opgørelse af investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Men vil gennem efterlevelse af ESG politikken sørge for, at vi på bedst mulig vis tager hensyn til ESG forhold i vores investeringsproces.

Samarbejde med Sustainalytics

I&T samarbejder med konsulentvirksomheden Sustainalytics omkring overvågning og screening af alle virksomheder, vi investerer eller ønsker at investere i. Screeningen baseres bl.a. på gennemgang af om selskaberne bryder internationale konventioner og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Screeningen omfatter kvalitative analyser af virksomhedens drift og ledelse, og det er Sustainalytics’ kernekompetence. Under hensyntagen til I&Ts størrelse og omfanget af vores aktiviteter, er det vurderingen, at vi gennem samarbejdet med Sustainalytics sikrer os den bedste kvalitet af screeningen til færrest mulige omkostninger og betyder, at I&T fortsat kan fokusere på afkast– og risikoanalyser.

Ved at samarbejde med Sustainalytics, sikrer I&T sig også at være opdateret med de seneste ændringer inden for guidelines og konventioner.

*Vinder af ”IPE. IPE-TBLI ESG Leaders Award for ‘Best ESG consulting/research house’ based on e.g. its   unique and noteworthy client-focused platform GES Engagement Forum” og “Best Engagement Service Provider in the IRRI Survey for 2015”.

Screening i praksis

I&T modtager ugentligt information fra Sustainalytics om de virksomheder, I&T har investeret i eller overvejer at investere i. I&T kan på den måde følge med i om de pågældende virksomheder forbedrer eller forværrer sine ESG-forhold. Det er en kontinuerlig proces at have en god ESG-profil, og derfor vil I&T, hvor det er muligt, indgå i en forebyggende og konstruktiv dialog før en eventuel eksklusion.

Aktivt ejerskab

I&T kan i visse tilfælde på baggrund af fuldmagt afgive stemme ved generalforsamlinger hos virksomheder, der indgår i fonde, hvor I&T er valgt som rådgiver. I&T stræber i de tilfælde efter at stemme for initiativer, der forbedrer virksomheden i forhold til retningslinjerne og ESG-politikken. Du kan læse mere om I&Ts politik for integration af bæredygtighedsrisici (ESG-politik) og aktivt ejerskab.