ESG-investerings-
politik

ESG står for Environmental, Social and Governance og indebærer, at investeringspolitikken i Kapitalforeningen og hos Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed (I&T) anerkender et fælles samfundsmæssigt og socialt medansvar, som er baseret på overholdelse af FN’s principper om ansvarlige investeringer, UNPRI.

Der lægges vægt på, at de virksomheder, der investeres i, overholder FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer. Det indebærer blandt andet,

  • At der udvises et samfundsmæssigt ansvar, i investeringsbeslutningerne.
  • At områder vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i investeringsbeslutningerne.

Hvis der i pressen eller på anden måde forekommer oplysninger om etiske og/eller moralske problemer i et selskab, som I&T på vegne af kunderne har placeret midler i, vil vi aktivt undersøge forholdene og eventuelt afhænde det pågældende aktiv.