Porteføljepleje – fonde

Med en PM fondsaftale overlader du de konkrete investeringsbeslutninger til os, og du giver Investering & Tryghed mandat til – på vegne af dig og i dit navn – at købe og sælge udvalgte investeringsfonde inden for de aftalte rammer.

En PM fondsaftale kan bestå af fonde, som Investering & Tryghed forvalter, og/eller af udvalgte eksternt forvaltede fonde.

Sammensætningen af fonde giver dig eksponering til aktier og obligationer – og porteføljen bliver løbende balanceret, så den passer til den aftalte risikoprofil.

Udvælgelsen af de specifikke aktier og obligationer sker inde i fondene. Vores erfarne investeringsteam vælger her de mest lovende værdipapirer, som ligger inden for fondens investeringsunivers og -strategi.

Overlad pasning af din portefølje til os – og fokusér på det, der er vigtigt for dig.