Institutionelle
investorer

For mange institutionelle investorer, foreninger og fonde er det helt centralt, at alt omkring investeringerne sker med en professionel og helt individuel håndtering. Det gælder såvel den indledende investeringsrådgivning, fastlæggelse af investeringsmuligheder og rammer som den løbende daglige risiko- og porteføljestyring.

Vi er aktive investorer, og vi tager investeringsbeslutninger på basis af rationelle og velbegrundede argumenter – ikke på følelser eller hurtige rygter.

Og så gælder det ikke mindst, at der sker en optimering af afkastet i forhold til de risikorammer, I fastlægger. Vi har således et aldrig vigende fokus på at opnå så høj en Sharpe Ratio som muligt.

Vi er dit bagland

Vi lægger stor vægt på, at porteføljen er skræddersyet til de investeringsmål, den tidshorisont og risikoprofil, som I har.  Investeringerne kan tilrettelægges helt efter jeres ønsker både i forhold til aktivklasser og enkeltpapirer. Vi gennemgår i vores oplæg altid baggrunden for vores anbefalinger, ligesom vi i den indledende dialog sikrer en gensidig forståelse for og trykprøvning af de argumenter, som ligger til grund for investeringernes sammensætning. På den måde sikrer vi, at I og jeres bagland – hvad enten det er ejere eller bestyrelse – hele tiden har et klart billede af baggrunden for de investeringer, vi foretager.

Til styring af porteføljerne anvender vi avancerede portefølje- og indikatormodeller, ligesom vi anvender avancerede risikomodeller som Value at Risk og standardafvigelse til styring af porteføljernes risiko. Risiko-opgørelser rapporteres naturligvis også efter jeres ønske.

Vi udvikler gerne sammen med jer en skræddersyet rapportering med hensyn til beholdninger, afkast, transaktioner og risiko – helt efter jeres behov.

Samtidig tilbyder vi at deltage i jeres bestyrelsesmøder, så bestyrelsen kan få direkte svar på eventuelle spørgsmål til os. Derudover står vi altid klar til at give dig input med relevante detaljer om jeres investeringer, så du er klædt 100 % på til dine møder med ejere, bestyrelse og revisorer.