Investorer med fokus på vækst
i formuen

Mange erhvervsaktive og virksomhedsejere har fokus på, hvordan deres formue kan forvaltes aktivt. Formuen kan for eksempel være skabt gennem egen virksomhed eller anden beskæftigelse, og nu skal den videreudvikles.

Måske kan du nikke genkendende til, at det er svært at få tid til at lægge en investeringsplan og få tilpasset porteføljerne, så du kan indfri dine mål på den lange bane.

Du kan altid følge med
i dine investeringer

Sammen med dig lægger vi derfor en plan for, hvordan dine mål om vækst i formuen bedst opfyldes i forhold til din tidshorisont og den risiko, du vil løbe. Hos mange erhvervsaktive er tidshorisonten ofte lang. Derfor kan det være relevant både med flere aktivklasser, end blot de traditionelle aktier og obligationer, og med alternative investeringsmuligheder for, at du kan opnå dine mål.

I vores investeringsoplæg til dig anbefaler vi hvilke aktivklasser og enkeltpapirer, der bør indgå i din portefølje. Vi fastsætter den endelige sammensætning af porteføljerne i tæt dialog med dig, og vi tager naturligvis altid hensyn til dine ønsker og præferencer. Du afgør altså selv, i hvor høj grad du er med i investeringsbeslutningerne.

Når vi har anlagt din portefølje, styrer og overvåger vi dine investeringer dagligt og sikrer dermed, at din forme udvikler sig efter planen. Du kan altid få de for dig relevante informationer, når du har behov for det – og du bestemmer selv hvordan og hvor tit, vi skal informere om dine investeringer.

Vi sender også dine rapporter om afkast med det tidsinterval, du ønsker, ligesom vi gerne sender informationer til din revisor.

På den måde er du altid helt opdateret omkring dine investeringer.

Du og din finansielle rådgiver arbejder tæt sammen, så du kan derfor altid kontakte rådgiveren, når det passer dig. Jeres møder kan ligeledes holdes, så de passer ind i din travle hverdag.