Beskatning af udbytter og aktieavancer

Året 2022 nærmer sig efterhånden sin afslutning, og efter et turbulent år på de finansielle markeder, er det en god idé at tænke på skat i forbindelse med dine investeringer. Det gælder specielt de såkaldt frie midler, det vil sige, midler der IKKE er pension, selskabsmidler eller i virksomhedsskatteordning.

UDNYT KURSTABENE

Mange selskaber – inkl. Investering & Trygheds egne fonde og direkte investeringer – har udbetalt et større udbytte i foråret 2022. Det kan også være, at du efter flere år med aktieoptur har realiseret avancer/kursgevinster, hvis du fx har solgt en aktiepost eller dele heraf. Disse gevinster og udbytter er skattepligtige, og/men der er nogle muligheder for at udnytte de evt. kurstab, du måtte have oplevet i løbet af 2022.

Det fortæller Investering & Trygheds Senior Advisor, Kenneth Stage, nærmere om i denne video.

 

FÅ MERE AT VIDE

Hvis du vil have sparring* om dine muligheder for at optimere din skattebetaling ved at udnytte fradrag for kurstab, må du endelig kontakte os på info@i-t.dk eller tlf. 96271000.

DISCLAIMER

*Skattebehandling er individuelt, og vi henviser til din revisor eller SKAT, hvis du har særlige forhold. Informationen om skat i denne mail, herunder filmen, er en forenklet fremstilling af skattereglerne og gives som en informationsservice. Alle oplysninger er tilstræbt korrekte, men Investering & Tryghed kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle upræcisheder eller fejl. Indholdet i mailen kan ikke erstatte professionel og juridisk rådgivning hos revisor eller advokat.

 

Bemærk i øvrigt: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.

© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305