Nyheder

Her kan du læse nyheder fra Investering & Tryghed A/S, presseomtale og om vurderinger fra finanstilsynet

Det amerikanske præsidentvalg er et politisk valg

I&T Update
22. oktober 2020
...

Hånden på kogepladen

I&T Update
19. oktober 2020
...

Investering i nye lån med 30-års afdragsfrihed?

I&T Update
12. oktober 2020
De seneste uger har der været en del presseomtale af de nye fastforrentede lån med 30-års afdragsfrihed. Realkredit Danmark var først på banen med det nye lån, som hører ind under ”FlexLife...

Forlæng investeringshorisonten

I&T Update
30. september 2020
...

Nye tider?

I&T Update
16. september 2020
Udbruddet af Covid-19 har sat sine tydelige spor på økonomierne, kapitalmarkederne og virksomhederne, og udviklingen i indeværende år viser igen, at de tre kører i forskellige cykler. Kapitalmark...

Kundetilfredshedsundersøgelse

Nyhed
08. september 2020
Har du fået en mail fra Wilke? Tirsdag den 8. september vil en række af I&T's kunder modtage en mail fra analysefirmaet, Wilke. I mailen er der link til en tilfredshedsundersøgelse - og ...

90-års-fødselsdagen...

I&T Update
03. september 2020
I den forgangne uge i USA fandt to begivenheder sted, som mange private investorer måske ikke har bidt så meget mærke i, men som vi i I&T synes, det er værd at sætte spot på: Den ene begiven...

Ny investeringsmulighed - Globale Bæredygtige Aktier

Nyhed
02. september 2020
  Kravet om, at virksomheder verden over tager et stadigt større ansvar for samfunds- og klimaforbedringer, er stigende. Det mærkes også på investeringsmarkederne, og flere eksperter e...

Generationsskifte på plads i ledelsen i Investering & Tryghed

Nyhed
25. august 2020
Adm. Direktør Tommy N. Christensen har efter 14 år på posten for Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S (I&T) besluttet at gå på pension, når han fylder 65 til maj 2021. ...

Hemmeligheden bag 15,5% i afkast i år

Nyhed
20. august 2020
Den nordiske aktiefond I&T Aktier er kommet relativt godt igennem forårets store kursbevægelser. Det ser vi blandt andet ved, at det langsigtede merafkast (som er vores primære pejlepunkt) ...

Hvad kan vi lære af Japan? Eller hvorfor det stadig er fornuftigt at investere i ”sikre” obligationer…

I&T Update
05. august 2020
Vi er efterhånden ved at være på den anden side af sommerferien, og det er fortsat corona, der præger dagsordenen – også på de finansielle markeder. Selv om aktiekurserne er steget kraftigt si...

Her er ti nordiske topaktier målt på afkast: Syv er noteret i København

Presse
03. august 2020
En gennemgang, som Børsen har foretaget, viser de ti nordiske topaktier - hele syv ud af ti aktier på listen er danske selskaber, og de danske eliteaktier har samlet set indtaget en stærk førerpos...

Udsigt til negativt afkast: Derfor skal du stadig have obligationer

Presse
03. august 2020
Som følge af coronakrisen ser det ud til, at afkastet på nogle stats- og realkreditobligationer kan blive negativt i flere år. Alligevel bør man have dem, lyder det fra eksperter, herunder I&T...

Den Uafhængige 2. kvartal 2020

Den Uafhængige
13. juli 2020
Corona-krisen og dens konsekvenser har sat dagsordenen i 2. kvartal: Nedlukning af lande, genåbning af lande, hjælpepakker i mastodont-størrelse og aktiekurser, der siden slutningen af marts mod fo...

Coronakrisen understreger vanskeligheden ved timing

I&T Update
25. juni 2020
Kursudviklingen på aktiemarkederne de seneste måneder har med først de kraftige kursfald og siden de kraftige kursstigninger, formet et skarpt ”V” – en udvikling, de færreste har forudset. I...