Disclaimer

Denne hjemmeside er udarbejdet af og tilhører Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S, der er underlagt dansk ret og under tilsyn af Finanstilsynet.

De tilgængelige informationer er udarbejdet med det formål, at give en generel introduktion til Investering & Tryghed, og der er således tale om markedsføring. Oplysningerne på hjemmesiden skal hverken ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter.

Hjemmesidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn kan ikke erstatte finansiel rådgivning, og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investor anbefales at kontakte en investeringsrådgiver for individuel information.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er porteføljemanager for en række fonde, som kan benyttes i rådgivningen og investeringssammensætningen, hvorfor der ikke er tale om uafhængig investeringsrådgivning.

Før investering anbefaler vi investor grundigt at gennemlæse tilgængelige dokumenter, herunder central–/væsentlig investorinformation, faktaark, vedtægter samt informationsdokument for den relevante afdeling.

Informationerne på hjemmesiden er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Investering & Tryghed påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne på hjemmesiden. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Investering & Tryghed påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt der er indhold på siden med oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Oplysninger på hjemmesiden kan ikke anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Al investering i finansielle produkter er forbundet med risiko for tab som resultat af markedsudsving, nyhedsstrømme og enkeltstående begivenheder, som ikke på forhånd kan fastlægges. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke bruges som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S har bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette, og påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investering & Tryghed påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i oplysningerne.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er desuden ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder IT–nedbrud, eller tredjemands uberettigede adgang via hjemmesiden, brugerens eller tredjemands data.

Indhold på hjemmesiden er beskyttet af Ophavsretsloven §1. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på i-t.dk må ikke finde sted uden forudgående skriftlige samtykke. Der kan uden Investering & Trygheds samtykke linkes til hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@i-t.dk. Derudover kan du læse om vores cookiepolitik her, samt vores Forretningsbetingelser & Privatlivspolitik.