Det ekstraordinære år går på hæld

I år har på mange måder været et helt ekstraordinært år på de finansielle markeder. Kombinationen af ekstreme prisstigninger på mange varer og serviceydelser, voldsomt stigende renter og krigen i Ukraine, har betydet, at vi alle vil huske tilbage på 2022, men ikke af gode årsager.

Hvor hårdt det er gået for sig på de finansielle markeder kan illustreres ved at se på hvordan en portefølje bestående af 60% aktier (her S&P-500) og 40% obligationer (10-årig amerikansk statsobligation) har klaret sig i år og historisk.

Som det fremgår af figur 1 har afkastet på en sådan portefølje i år været -13,6 pct. Siden 1928 har der kun været fire år, hvor afkastet på samme portefølje har været dårligere. Det var i 2008 (Finanskrisen), i 1974 (Olie-krisen), i 1937 og i 1931 (Den store depression).. 2022 er kendetegnet ved, at det både er aktier og obligationer, der er faldet.

 

Figur 1: Porteføljeafkast – 60% S&P500/40% amerikansk 10-årig statsobligation

Kilde: Bloomberg

 

Det negative afkast på obligationer i 2022 skyldes, at renterne er steget pludseligt og markant. Stigende renter går hånd i hånd med faldende kurser på obligationer med fast rente. Kigger man tilbage i historien er det yderst sjældent, at rentestigninger kommer med den fart, det er sket i år.

Selvom mange indikatorer peger på, at vi i 2023 godt kan se verden i en recession, kan forventningerne til afkast vise sig at være bedre i årene, der kommer.

OBLIGATIONER SER MERE ATTRAKTIVE UD END I ÅREVIS

Med de stigende renter vil den rentebærende del af porteføljen alt andet lige bidrage mere til afkast de kommende år, end investorerne har været vant til de seneste mange år. Eksempelvis er det nu muligt at opnå et 12-måneders-afkast på ca. 3% på en 2-årig flexobligation forudsat, at renten ikke bevæger sig. For blot et år siden skulle man investere i obligationer fra de mest gældsatte virksomheder for at opnå samme effektive rente.

Det er netop i obligationer udstedt af  virksomheder, at vi i Investering og Tryghed virkelig ser god værdi i øjeblikket. I&T Kreditobligationer, som er vores dedikerede fond på aktivklassen, består af ca. 70 obligationer udstedt af forskellige virksomheder – primært fra Nordeuropa. Fonden eksponerer sig især mod obligationer med relativ kort løbetid og med en relativt høj kreditkvalitet. Den gennemsnitlige varighed* er 3 år. Obligationerne handler i gennemsnit til kurs 91, hvilket vil sige, at der er 9 kurspoints upside de kommende 3 år. Hertil kommer en gennemsnitlig kuponbetaling, der på nuværende tidspunkt hedder 3,86% pr. år. I en periode med stor usikkerhed, synes vi, det er en fornuftig risikopræmie.

HISTORISK ER AKTIER ALTID KOMMET IGEN

Det er svært at spå om, hvad aktier vil give af afkast på kort sigt, mens der på den lange bane er forventninger om pæne afkast. Det underbygges af historien – for selvom hvert bear-marked (det vil sige fald i aktiekurserne på 20%) er forskelligt, så har der oftest været over-normale afkast i årene efter.

Figur 2 viser årlige afkast på aktier (S&P500-indekset) efter år med fald på mere end 20%. Den guldfarvede streg viser det gennemsnitlige forventede årlige afkast på ca. 6%, som Rådet for afkastforventninger offentliggjorde den 28.10. og som træder i kraft pr. 1.1.2023.

 

Figur 2: Årlige afkast på aktier* efter år med fald på mere end 20 pct.

*S&P500
Kilde: Bespoke. Bemærk, at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

 

Vi har en forventning om, at det også kommer kraftigt igen denne gang – men tør ikke spå om, hvornår det præcist kommer til at ske. Vi kigger ind i et 2023, som rummer mange usikkerheder, og hvor scenariet kan blive både bedre eller værre end den milde recession, de fleste økonomer og analytikere lige nu forventer.

God jul og godt nytår!

 

 

*Varigheden forudsat, at de obligationer, der har en call-option indbygget, bliver indfriet på denne dato.

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305