Bestyrelsens kompetencer

NIKOLAJ VEJLSGAARD

Har erfaring med investering og virksomhedsudvikling gennem sit arbejde som partner i kapitalfonden Axcel fra 1998-2019 og som selvstændig investor. Han har særlige kompetencer inden for strategi- og forretningsudvikling, finansiering, M&A samt fundraising og har endvidere, både i Axcel-regi og efterfølgende, erfaring i bestyrelsesarbejde i et bredt udsnit af selskaber og brancher.

SØREN WESTH LONNING

Har erfaring med internationale virksomheder blandt andet gennem sit arbejde som finansdirektør i Chr. Hansen Holding og WS Audiology. Han har særlige kompetencer inden for strategi, forretningsudvikling, finansøkonomi, M&A, risikostyring, digitalisering og investor relations.

UFFE NØRGAARD

Har erfaring med udvikling og drift af små og mellemstore virksomheder indenfor industri og finansielle virksomheder. Har særlige kompetencer inden for strategi- og forretningsudvikling, strategisk salg, -marketing og kundehåndtering, internationale processer herunder outsourcing samt drift af IT med fokus på ERP-systemer og cloud-løsninger. Har undervist og uddannet medarbejdere fra den finansielle sektor indenfor et bredt spektrum af discipliner og har mere end 20 års erfaring fra bestyrelsesarbejde.

RIKKE LYKKE

Har erfaring fra en række ledende stillinger i ejendomsbranchen, og har siden 2021 været Group CEO i DEAS Group, der er blandt Nordens største ejendomsadministrationsvirksomheder. Rikke Lykke er endvidere i bestyrelsen for selskaber og organisationer relateret til ejendomsbranchen samt cand.merc. fra Copenhagen Business School. Hun har særlige kompetencer og betydelig erfaring inden for investering i alternativer, ESG samt generel organisations- og forretningsudvikling.

PER RASMUSSEN

Per Rasmussen er iværksætter, entreprenør og investor. Han har særlig erfaring med udvikling og drift af virksomheder både som direktør og aktiv medejer i en række virksomheder, herunder Converse Scandinavia A/S og Evomove ApS. Han har særlige kompetencer inden for strategi, forretningsudvikling samt salg og marketing. Han er desuden investor i en række unoterede selskaber.