En dugfrisk temperaturmåling på virksomhederne

Inflation, krig og stigende renter har medført et sceneskift på de finansielle markeder. I Investering & Tryghed følger vi altid de enkelte virksomheder i Norden tæt – og har her i starten af det nye år foretaget en dugfrisk temperaturmåling. Aktieteamet har deltaget i en lang række møder og seminarer med nordiske virksomheder for at komme helt tæt på deres syn og vurdering af den nuværende situations betydning. Indtrykket er, at virksomhederne er velforberedte til et udfordrende 2023.

En forventet recession i år er flaget kraftigt i de finansielle medier, og det er virksomhederne fuldt ud klar over. Aktieteamets “temperaturmåling” underbygger således, at der bestemt er risici – men også, at der er grund til en vis optimisme.

Generelt melder virksomhederne nemlig om et fortsat et højt aktivitetsniveau og oplever i mange tilfælde medvinde i transformative investeringer inden for elektrificering, automatisering og den nye trend med såkaldt ”near shoring”, som kan være, at produktion rykkes fra Kina og tættere på de europæiske hjemmemarkeder. Det er således ”business to business”-virksomheder, der er bedst kørende, mens de mere forbrugerrettede virksomheder godt kan mærke de pressede private forbrugere.

Effekten af komponentmangel, forstyrrelser i distributionsleddet og ikke mindst de stigende geopolitiske risici får mange virksomheder til at sadle om. Mindre globalisering og mere lokal produktion var et signal fra hovedparten af virksomhederne. Komponentmanglen er i bedring, men overraskende nok er der flere, der fortsat har problemer med det. Det bør være et overstået kapital i 2023. Sker det, og med løsning af de sidste komponentudfordringer, vil der automatisk ske en nedbringelse af lagrene, og dermed kan der skabes et betydeligt frit cash flow. Dette cash flow kan anvendes til gældsnedbringelse, opkøb af nye virksomheder eller returnering af kapital til aktionærerne.

Virksomhederne er vidende om, at 2023 kan blive udfordrende, og flere er begyndt at se på omkostningerne og har yderligere tiltag parat, hvis forretningsmiljøet skulle forværres. Stærke balancer og et stærkt cash flow, som beskrevet ovenfor, vil give muligheder for at opkøbe pressede konkurrenter eller købe fra ”tvangssælgende” kapitalfonde. Dermed vil man stå strategisk stærkt til mere stabile markedsforhold.

Vores indtryk om en vis forsigtig optimisme blev således underbygget efter vores samtaler med virksomhederne.

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305