Erhvervsobligationer er blevet mere attraktive

Voldsomt stigende inflation i 2022 har ikke fået mange rosende ord i markedet. Men netop som følge af de stigende priser er også markedsrenterne skudt i vejret. Det betyder, at for første gang i mange år er det  forventede afkast på erhvervsobligationer ganske attraktivt.

Mange investorer er blevet mere forsigtige i takt med stigende usikkerhed i markedet, og samtidig har mange store institutionelle investorer – primært pensionskasser – i øjeblikket brug for at skaffe likviditet. Det har fået kreditspændene og dermed renterne på erhvervsobligationer til at stige. På blot et år er det forventede afkast på både de mere forsigtige erhvervsobligationer (IG) og på udstedelser med lavere rating (HY) steget markant.

Se videoen, hvor obligationschef Kristian Brinch Hansen gennemgår mulighederne.

Obligationschef Kristian Brinch Hansen gennemgår følgende:
  1. Hvad er en kreditobligation/erhvervsobligation? (ca. 0.45 min. inde i videoen)
  2. Hvorfor er kreditobligationer/erhvervsobligationer attraktive netop nu? (ca. 2.52 min. inde i videoen)
  3. I&T Kreditobligationer (ca. 5.30 min. inde i videoen)
  4. Hvem er investering i kreditobligationer/erhvervsobligationer velegnet til? (ca. 11.06 min. inde i videoen)

Er investering i erhvervsobligationer noget for dig?

I Investering & Tryghed anbefaler vi generelt, at man som investor får rådgivning om, hvorvidt det er relevant at øge andelen af erhvervsobligationer i sin portefølje. Vi investerer blandt andet i kredit-/erhvervsobligationer gennem fonden I&T Kreditobligationer. Her ligger 58 selskaber i porteføljen, primært af god kreditkvalitet. Den effektive rente i fonden er p.t. 7%, og varigheden er ca. 3. Fonden kan være en god byggeklods til at sikre risikospredning i en portefølje – i særdeleshed i obligationsdelen af porteføljen.

Kontakt os, hvis vi skal drøfte, om investering i I&T Kreditobligationer er en mulighed for dig.

Tlf. 96271000

E-mail info@i-t.dk

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305