Et attraktivt alternativ til negative renter

Betaler du negative renter? Med de nye maksimumsgrænser for placering på skattekontoen bliver negative renter forventeligt endnu mere udbredt. Men de stigende renter på obligationer betyder, at der nu er et reelt alternativ til indlån i banken.

For mange privatpersoner og virksomheder, der har større beløb placeret på indlånskonti i banken, kan  placeringer i korte realkreditobligationer nemlig være et attraktivt alternativ. Oven på de seneste rentestigninger er der nu mulighed for at investere i en robust portefølje bestående af korte inkonverterbare  danske realkreditobligationer (såkaldte flexobligationer) og opnå et attraktivt forventet afkast til en meget lav risiko. Risikoen er ikke meget højere end risikoen ved at have pengene i banken.

Vi har sammensat en portefølje, som ved uændrede renter giver et nettoafkast på ca. 1,3% – samt et afkast på 2,4%, hvis renten falder 1%, og et afkast på ca. 0,2% hvis renten stiger yderligere 1% fra det nuværende niveau*. Det anser vi som et virkelig attraktivt alternativ til de negative renter i banken.

I videoen kan du høre Lone Kjærgaard, adm. direktør i Investering & Tryghed, fortælle lidt om de alternative muligheder, du har til negative renter.

På lang sigt tror vi stadig på, at aktier vil give de bedste afkast. Vi anbefaler derfor ikke, at man sælger aktier for at investere i obligationer – men som et alternativ til negative renter på indlån, kan der være god mulighed for at skabe positive eller bare nulafkast netop nu.

Vi anbefaler altid, at du kontakter en rådgiver inden du investerer. Det kan du gøre, ved at klikke her.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305