Find balancen – investeringsmoden ændres fra “TINA” til “TARA”

Den balancerede portefølje er igen kommet på ”mode”. Ved at sammensætte en investering bestående af aktier og obligationer kan man skabe en portefølje, der forventes at levere rimelig robuste afkast. Det skyldes, at når aktierne klarer sig godt, så klarer obligationerne sig normalt dårligt og omvendt – med et lidt finere udtryk kan man sige, at de korrelerer negativt.

Sidste år brød den ellers årtier gamle sammenhæng sammen, og aktier og obligationer faldt stort set lige meget i 2022. Det betød, at 2022 blev et meget dårligt investeringssår, og vi skal helt tilbage til 1930’erne for at se noget tilsvarende.

I flere år har investorerne taget mere og mere risiko, da aktier tilsyneladende var det eneste sted, man som investor kunne forvente at opnå et positivt afkast, mens en stor del af rentebærende fordringer havde en negativ rente. I finansverdenen blev fænomenet med den store forkærlighed for aktier kendt som TINA (There Is No Alternative). TINA dækker over, at der grundet de meget lave renteniveauer ikke var noget godt alternativ til aktier, også selvom der indtil sidste år har været porteføljestabiliserende egenskaber ved obligationer.

En positiv effekt af sidste års kursnedture er, at der nu er kommet et godt alternativ igen: TARA (There Are Reasonable Alternatives). TARA dækker over, at renterne er steget som følge af centralbankernes bekæmpelse af inflationen.

Nedenstående figur viser, hvor meget de effektive renter er steget det seneste år.

Disse stigninger betyder, at obligationer alt andet lige nu både kan bidrage med afkast OG reducere den samlede risiko i en portefølje. Så den gamle ”orden” på finansmarkederne ser ud til at være genetableret, og det er bestemt positivt i vores optik.

I en typisk 40/60-portefølje (40% aktier og 60% obligationer) vil den effektive rente på obligationsandelen let blive mere end 4%, uden at tage hverken stor rente- eller kreditrisiko. Det er i den forbindelse værd at huske på, at effektive renter ikke er det samme som forventet afkast, men dog en indikator for hvad man som investor kan forvente på lidt længere sigt.

Den ”nye mode” er afkastmæssigt robust

I figur 2 har vi undersøgt robustheden, når en portefølje indeholder obligationer. Som grafen viser, er udsvingene markant mindre på den balancerede portefølje med 40% aktier og 60% obligationer (den mørke streg), end hvis man er 100% i aktier (den gyldne streg).

Det vil for mange investorer være betryggende med mindre udsving, specielt ovenpå et år som 2022. Endnu en interessant observation er, at afkastet de sidste mere end 20 år, næsten ender med at være det samme. Den balancerede portefølje har fra 1.1.2000 til 31.12.2022 opnået et afkast på 122%, mens den rene aktieportefølje har opnået et afkast på 137%. Havde man investeret 1.000.000 kr. og intet foretaget sig – ud over en årlig rebalancering – ville man den 31.12.2022 have stået med en formue på henholdsvis godt 2,2 mio. og knap 2,4 mio. kr. En relativt beskeden forskel.

SLUT MED TINA – LÆNGE LEVE TARA !

Kilde: Bloomberg. Den balancerede portefølje er sammensat af 40% nordiske indeksaktier, 35% Nykredit realkreditindeks, 15% Investment Grade-indeks og 10% High Yield-indeks. Kontakt os på info@i-t.dk for yderligere oplysninger.

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305