Generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 10.30 afholdes der generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden:

  1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
  2. Forslag fremsat af bestyrelsen – forslag til vedtægtsændringer
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  4. Valg af revision
  5. Eventuelt

Se her den fulde dagsorden inkl. forslag.

Download fuldmagt her.

Tilmelding til generalforsamlingen kan senest tirsdag den 10. maj 2022 ske ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 10.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305