Høje renter gør obligationer attraktive for investorer

Den nye rentevirkelighed er for længst gået op for boligejerne. Men udviklingen er mindst lige så væsentlig for investorer, der nu har fået en ny aktivklasse at forholde sig til.

Renterne har dirigeret rundt med udviklingen på de finansielle aktiver siden centralbankerne i 2022 begyndte en af de hårdeste pengepolitiske stramninger i nyere tid. Først ramte stigningerne det børsnoterede aktiemarked og kurserne på de lange fastforrentede obligationer. Siden er bølgen skyllet ind over erhvervsejendomsmarkedet i flere lande, og tidligere på året rokkede det ved fundamentet under flere specialbanker i USA. Når rentebilledet vendes brutalt på hovedet på så kort tid, har det konsekvenser.

I netop USA har centralbanken hævet renten 11 gange på halvandet år. Den europæiske centralbank har fulgt trop og har alene i år hævet renten 6 gange. De lange markedsrenter er også trukket med opad. Den 10-årige amerikanske rente nærmer sig 5 pct. og renten på et boliglån i USA ligger i omegnen af 7 pct.

Herhjemme er vi som bekendt heller ikke gået ram forbi. Renten på korte flekslån er nu på 4 pct. og renten på et 30-årigt fastforrentet boliglån omkring 5 pct. Velkommen til den nye rente-virkelighed!

Det nye rentebillede giver nye investeringsmuligheder

Mens rotationen af rentebilledet knuser meget på sin vej (hele meningen med centralbankernes renteforhøjelser er nu en gang at bremseøkonomien for at få inflationen nedbragt) har det samtidig banet vejen for nye muligheder for investorerne.

Tættest på højrebenet er investering i fleks-obligationer, der i dag giver 3,5-4 pct. i rente og med meget lille risiko. Det er en særdeles konkurrencedygtig placering af likviditet, når det holdes op mod mulighederne for forrentning af bankbogen grundet bankernes kollektive træghed med at sætte indlånsrenterne op. Merrenten på en portefølje af fleks-obligationer har længe været markant i forhold til bankernes listepriser på indlån. Fleks-obligationer kan svinge lidt i kurs, men kan sælges igen, hvis man skal bruge likviditeten. Tilbuddet i banken, hvis man ønsker højere renter end de vejledende priser, er til gengæld ofte med en tidsmæssig binding.

Længere løbende obligationer med attraktivt afkastpotentiale

Men også de længere løbende obligationer med fast rente i 10, 20 og 30 år er nu for alvor kommet i spil som aktivklasse for en bredere skare af investorer. Vi er her på niveauer, vi ikke har set i 10-15 år.

Risikoen ved at investere i lange, fastforrentede obligationer er naturligvis betydeligt større end en investering i fleks-obligationer. Risikoen eksemplificeres bedst ved situationen for låntagerne med fastforrentede boliglån sidste år, hvor kurserne på lånene faldt som sten i takt med at renterne eksploderede, og mange låntagere måtte knibe sig selv i armen over deres held. I den anden ende sad investorerne med obligationerne, der var raslet ned i værdi og indkasserede voldsomme kurstab.

Den slags nylige erfaringer kan let virke skræmmende – men det er værd at minde om, at 2022 i et historisk perspektiv står ud som en helt særlig begivenhed: Målt på amerikanske data (som går næsten 150 år tilbage) er et fald af den størrelsesorden for lange obligationer ikke set før – og skiller sig markant ud fra normalen. I et historisk perspektiv var så store kursfald på lange obligationer i 2022 undtagelsen, der bekræfter reglen.

Situationen i dag er meget anderledes: Renterne er kommet højt op, og afkastpotentialet ved investering i lange obligationer er blevet betydeligt forbedret. De høje kuponrenter giver nu igen et attraktivt løbende afkast på knap 14 pct., jf. tabel 1.

Som det også fremgår af tabellen vil en investering i en obligationsportefølje med lange obligationer kunne give et afkast på små 10 pct. over 3 år, selv hvis renterne skulle stige med 1 procentpoint. Og skulle renterne derimod falde i lignende størrelsesorden, vil afkastet på porteføljen nærme sig 20 pct.

Tabel 1:

 

BEMÆRK – dette er en redigeret udgave af en kommentar, som er skrevet af Investering & Trygheds Adm. direktør, Lone Kjærgaard, og som er bragt i Finans.dk den 19. oktober 2023.

 

Disclaimer:
I&T Update er et nyhedsbrev primært til eksisterende kunder i Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S. Nyhedsbrevetkan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investering eller andre forhold. I&T påtager sig ikke ansvaret for ændredeforudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. I&T fraskriver sigethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af I&T Update og opfordrer investorer tilat søge rådgivning, inden der investeres. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kanafvige fra forventningerne. Afkast og/eller kursudvikling kan belive negativ, og udsving i valutakurser kan påvirke afkast.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305