Hold øje med nordiske aktier

Hos Investering & Tryghed har vi gennem mange år specialiseret os i investering i nordiske aktier, som vi mener har et langsigtet vækstpotentiale. Nordiske børsnoterede virksomheder er generelt karakteriseret ved at være veldrevne, internationalt orienterede og ofte globale markedsleder. Netop nu er der flere ting, der peger i retning af, at Norden kan give attraktive afkast i de kommende år.

Et af argumenterne for vores særlige fokus på nordiske aktier er, at vi som forvalter er tættere på virksomhederne – og vi har bedre forudsætninger for at forstå ledelse og kultur i virksomheden. Det har stor betydning, fordi vi samtidig mener, at hvis man skal markedsføre en fond som værende aktivt forvaltet (som vi blandt andet gør i I&T Aktier og i I&T Nordiske Aktier Large Cap), så er det afgørende, at man har direkte adgang til informationer og til ledelsen af en virksomhed. Lidt populært kan man kalde det for et ”nærhedsprincip”.

Et andet argument er, at mange nordiske virksomheder agerer på det globale marked og derfor reelt kun karakteriseres som nordiske, fordi virksomheden er stiftet og fortsat har hovedkontor i Norden. Det er der flere fordele ved – også for virksomhederne og måske især for de teknologisk funderede virksomheder. De får nemlig adgang til en højtuddannet, og ofte teknologi-interesseret arbejdsstyrke, der tænker innovativt.

Små lande med store markeder

Da de nordiske hjemmemarkeder er relativt små – med ca. 6 mio. indbyggere i Danmark, 5,5 mio. i Norge, 10,5 mio. i Sverige og 5,5 mio. i Finland – er det nærmest en forudsætning for en nordiske virksomhed, at den kan ekspandere internationalt på et tidligt tidspunkt for at skalere driften og maksimere indtjeningen.

Der kan altså være gevinst at hente i mindre og mellemstore nordiske innovative virksomheder, som enten netop er påbegyndt eller står på kanten af en ekspansion på de globale markeder. Det underbygges af en årlig rapport fra den schweiziske bank, Credit Suisse. Her fremgår det, jf. Figur 1, at relativt små markeder som New Zealand (NZL), Sverige (SWE) og Danmark (DNK) fint kan måle sig med større markeder som USA, Sydafrika (ZAF) og Australien (AUS), der målt på antal indbyggere og BNP langt overgår de mindre lande. ”WLD” er lig med det samlede globale marked (World), og det er værd at bemærke, at Norge er det eneste nordiske land, der har performet dårligere end World i den målte periode.

Figur 1: Annualiserede årlige afkast på aktier internationalt 1900-2022

 

Kilde: Bloomberg

Spred dine investeringer

Kigger vi fremad ser det lige nu ud til, at der er ekstra grund til at holde øje med de nordiske aktier. Flere ting peger i retning af, at der er gevinst at hente i den kommende periode.
En analyse fra Research Affiliates viser, at det aktuelle forventede langsigtede realafkast for svenske aktier p.t. er 10%, mens tallet for USA er 2%, se figur 2. Den største positive værdidriver på det svenske aktiemarked er den forventede indtjeningsvækst i selskaberne de kommende år. Den største difference i forhold til f.eks. det amerikanske aktiemarked er den forventede prissætning på aktierne (valuation change i figuren) hvor Research Affiliates, baseret på den historiske prissætning, forventer en lavere prissætning på amerikanske aktier mens en højere prissætning på Svenske aktier end i dag.

Figur 2:

 

Det forklares netop af, at der i Norden er et stort fokus på forskning og udvikling – og samtidig med en veluddannet arbejdsstyrke. Norden er også kendetegnet ved et stabilt politisk miljø samt en virksomhedsvenlig regulering og retsvæsen. Alle disse parametre er med til at skabe virksomheder der giver afkast i den globale topklasse. Det seneste årti har Sverige skabt 20 selskaber der har givet et afkast på mere end 1000%, hvilket faktisk svarer til 4,5% af det totale antal selskaber der har givet tilsvarende afkast, selvom Sverige kun udgør 1,5% af det globale aktiemarked. Til sammenligning har Kina ”kun” produceret 34 selskaber med et afkast på over 1000% det seneste årti, selvom det kinesiske aktiemarked er 12x større end det svenske. Det er kun USA, Indien, Kina og Japan der i antal har skabt flere vindere end i Sverige, men alle fire lande er også markant større end Sverige.

Som investor skal man naturligvis holde for øje, at det nordiske marked ofte er mere cyklisk end det samlede globale aktiemarked. Derfor anbefaler vi altid som udgangspunkt, at man ikke lægger alle æg i én kurv, men i stedet at man spreder sine investeringer på flere aktiv- og aktieklasser.

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305