Integration af ESG i investeringsprocessen

Investering & Tryghed ønsker alene at investere i virksomheder, der imødekommer kravene for vores politik for ansvarlig investering og integration af bæredygtigheds-risici, som kan findes på denne side. Den etiske profil er bestemt ud fra internationale, udbredte og accepterede konventioner. Vores potentielle investeringer gennemgår derfor ESG-screening, inden vi investerer.

Investering & Tryghed har nedsat en ESG-Komité, der til enhver tid vurderer ESG-relaterede sager i henhold til vores politik for ansvarlig investering. I Komitéen drøftes det således, om vi skal ekskludere virksomheder på baggrund af den data, vi har til rådighed.

 

Samarbejde med MSCI

Investering & Tryghed samarbejder med analysehuset MSCI om overvågning og screening af alle virksomheder, vi investerer eller ønsker at investere i. Screeningen baseres bl.a. på gennemgang af, om selskaberne bryder internationale konventioner og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Screeningen omfatter kvalitative analyser af virksomhedens drift og ledelse, hvilket MSCI allokerer mange ressourcer til at dække. Under hensyntagen til Investering & Trygheds størrelse og omfanget af vores aktiviteter, er det vurderingen, at vi gennem samarbejdet med MSCI sikrer os den bedste kvalitet af screeningen til færrest mulige omkostninger og betyder, at Investering & Tryghed fortsat kan fokusere på afkast– og risikoanalyser.

Ved at samarbejde med MSCI, sikrer Investering & Tryghed sig også at være opdateret med de seneste ændringer inden for guidelines og konventioner.

Screening i praksis

Investering & Tryghed modtager løbende information fra MSCI, hvis en hændelse forekommer på en af de virksomheder som vi screener. Altså en virksomhed, som Investering & Tryghed er investeret i eller overvejer at investere i. Investering & Tryghed kan på den måde monitorere, om de pågældende virksomheder forbedrer eller forværrer sine ESG-forhold. Det er en kontinuerlig proces at have en god ESG-profil, og derfor vil Investering & Tryghed, hvor det er muligt, indgå i en forebyggende og konstruktiv dialog før en eventuel eksklusion.

Investering & Trygheds eksklusionsliste fremsendes ved forespørgsel på info@i-t.dk.

Investering & Trygheds retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab af virksomheder tager udgangspunkt i:

  • UN Universal Declaration on Human Rights
  • UN Global Compact
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  • ILO Core Labour Conventions
  • Ottawa-konventionen

Aktivt ejerskab

Investering & Tryghed kan i visse tilfælde på baggrund af fuldmagt afgive stemme ved generalforsamlinger hos virksomheder, der indgår i fonde, hvor Investering & Tryghed er valgt som rådgiver.

Investering & Tryghed stræber i de tilfælde efter at stemme for initiativer, der forbedrer virksomheden i forhold til retningslinjerne og ESG-politikken.

Du kan på denne side finde og læse mere om Investering & Trygheds politik for integration af bæredygtighedsrisici (ESG-politik) og aktivt ejerskab.

Her kan du se en liste over, hvilke generalforsamlinger vi har stemt ved, og hvad der er stemt.

Manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bærdygtighedsfaktorer

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S (”I&T”) erklærer, i overensstemmelse med SFDR art. 4, stk. 1, litra b, at der i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 ikke er taget hensyn til investeringsbeslutningers eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved I&T’s investeringsbeslutninger.

Grunden til dette er, at I&T ikke har haft data af en tilstrækkelig kvalitet eller fuldstændighed til rådighed, til systematisk at kunne tage hensyn til eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved investeringsbeslutninger. Derudover har der ikke har kunnet allokeres tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige analyse og rapportering, pga. I&T’s organisation og størrelse.

I&T investerer alene i virksomheder, der imødekommer kravene i I&T’s politik for samfundsansvar, ansvarlig investering integration af bæredygtighedsrisici. Fra 2024 vil I&T derfor inddrage indikatorer for negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer, herunder frascreening af virksomheder der er aktive i sektoren for visse fossile brændstoffer (termisk kul), overtræder af FN’s Global Compact- principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder eller producere kontroversielle våben. I udvalgte produkter vil der yderligere blive inddraget indikatorer for CO2-aftryk og eksponering for virksomheder indenfor fossile brændstoffer.

Manglende hensyntagen til investeringsrådgivnings negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S (”I&T”) erklærer, i overensstemmelse med SFDR art. 4, stk. 5, litra b, at der i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 ikke er taget hensyn til eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved I&T’s investeringsrådgivning.

Grunden til dette er, at I&T ikke har haft data af en tilstrækkelig kvalitet eller fuldstændighed til rådighed, til systematisk at kunne tage hensyn til eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved investeringsbeslutninger. Derudover har der ikke har kunnet allokeres tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige analyse og rapportering, pga. I&T’s organisation og størrelse.

I&T rådgiver alene om investering i virksomheder, der imødekommer kravene i I&T’s politik for samfundsansvar, ansvarlig investering integration af bæredygtighedsrisici. Fra 2024 vil I&T derfor inddrage indikatorer for negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer ved investeringsrådgivning, herunder frascreening af virksomheder der er aktive i sektoren for visse fossile brændstoffer (termisk kul), overtræder af FN’s Global Compact- principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder eller producere kontroversielle våben. I udvalgte produkter vil der yderligere blive inddraget indikatorer for CO2-aftryk og eksponering for virksomheder indenfor fossile brændstoffer.