Integration af ESG i investeringsprocessen

Oplysninger om hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Investering & Tryghed ønsker alene at investere i virksomheder, der imødekommer kravene for vores politik for ansvarlig investering og integration af bæredygtigheds-risici, som kan findes på denne side. Den etiske profil er bestemt ud fra internationale, udbredte og accepterede konventioner. Vores potentielle investeringer gennemgår derfor ESG-screening, inden vi investerer.

Under behørig hensyntagen til Investering & Trygheds størrelse, arten og omfanget af vores aktiviteter samt typen af finansielle produkter, vi tilbyder, foretager Investering & Tryghed ikke en systematisk opgørelse af investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Derudover vurderer vi ikke, at den data, der er til rådighed om investeringers negative indvirkning på bæredygtigheds-faktorer, har en tilstrækkelig kvalitet eller fuldstændighed til, at vi systematisk kan anvende disse i forbindelse med investeringsbeslutninger. Men vi vil gennem efterlevelse af politikken sørge for, at vi på bedst mulig vis tager hensyn til ESG-forhold i vores investeringsproces, og vi vil løbende arbejde på at kunne tage hensyn negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer i takt med at datakvaliteten forbedres.

Investering & Tryghed har nedsat en ESG-Komité, der til enhver tid vurderer ESG-relaterede sager i henhold til vores politik for ansvarlig investering. I Komitéen drøftes det således, om vi skal ekskludere virksomheder på baggrund af den data, vi har til rådighed.

 

Samarbejde med MSCI

Investering & Tryghed samarbejder med analysehuset MSCI om overvågning og screening af alle virksomheder, vi investerer eller ønsker at investere i. Screeningen baseres bl.a. på gennemgang af, om selskaberne bryder internationale konventioner og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Screeningen omfatter kvalitative analyser af virksomhedens drift og ledelse, hvilket MSCI allokerer mange ressourcer til at dække. Under hensyntagen til Investering & Trygheds størrelse og omfanget af vores aktiviteter, er det vurderingen, at vi gennem samarbejdet med MSCI sikrer os den bedste kvalitet af screeningen til færrest mulige omkostninger og betyder, at Investering & Tryghed fortsat kan fokusere på afkast– og risikoanalyser.

Ved at samarbejde med MSCI, sikrer Investering & Tryghed sig også at være opdateret med de seneste ændringer inden for guidelines og konventioner.

Screening i praksis

Investering & Tryghed modtager løbende information fra MSCI, hvis en hændelse forekommer på en af de virksomheder som vi screener. Altså en virksomhed, som Investering & Tryghed er investeret i eller overvejer at investere i. Investering & Tryghed kan på den måde monitorere, om de pågældende virksomheder forbedrer eller forværrer sine ESG-forhold. Det er en kontinuerlig proces at have en god ESG-profil, og derfor vil Investering & Tryghed, hvor det er muligt, indgå i en forebyggende og konstruktiv dialog før en eventuel eksklusion.

Investering & Trygheds eksklusionsliste fremsendes ved forespørgsel på info@i-t.dk.

Investering & Trygheds retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab af virksomheder tager udgangspunkt i:

  • UN Universal Declaration on Human Rights
  • UN Global Compact
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  • ILO Core Labour Conventions
  • Ottawa-konventionen

Aktivt ejerskab

Investering & Tryghed kan i visse tilfælde på baggrund af fuldmagt afgive stemme ved generalforsamlinger hos virksomheder, der indgår i fonde, hvor Investering & Tryghed er valgt som rådgiver.

Investering & Tryghed stræber i de tilfælde efter at stemme for initiativer, der forbedrer virksomheden i forhold til retningslinjerne og ESG-politikken.

Du kan på denne side finde og læse mere om Investering & Trygheds politik for integration af bæredygtighedsrisici (ESG-politik) og aktivt ejerskab.

Her kan du se en liste over, hvilke generalforsamlinger vi har stemt ved, og hvad der er stemt.