Manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bærdygtighedsfaktorer

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S (”I&T”) erklærer, i overensstemmelse med SFDR art. 4, stk. 1, litra b, at der i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 ikke er taget hensyn til investeringsbeslutningers eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved I&T’s investeringsbeslutninger.

Grunden til dette er, at I&T ikke har haft data af en tilstrækkelig kvalitet eller fuldstændighed til rådighed, til systematisk at kunne tage hensyn til eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved investeringsbeslutninger. Derudover har der ikke har kunnet allokeres tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige analyse og rapportering, pga. I&T’s organisation og størrelse.

I&T investerer alene i virksomheder, der imødekommer kravene i I&T’s politik for samfundsansvar, ansvarlig investering integration af bæredygtighedsrisici. Fra 2024 vil I&T derfor inddrage indikatorer for negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer, herunder frascreening af virksomheder der er aktive i sektoren for visse fossile brændstoffer (termisk kul), overtræder af FN’s Global Compact- principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder eller producere kontroversielle våben. I udvalgte produkter vil der yderligere blive inddraget indikatorer for CO2-aftryk og eksponering for virksomheder indenfor fossile brændstoffer.