Samarbejde med MSCI

Investering & Tryghed samarbejder med analysehuset MSCI om overvågning og screening af alle virksomheder, vi investerer eller ønsker at investere i. Screeningen baseres bl.a. på gennemgang af, om selskaberne bryder internationale konventioner og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Screeningen omfatter kvalitative analyser af virksomhedens drift og ledelse, hvilket MSCI allokerer mange ressourcer til at dække. Under hensyntagen til Investering & Trygheds størrelse og omfanget af vores aktiviteter, er det vurderingen, at vi gennem samarbejdet med MSCI sikrer os den bedste kvalitet af screeningen til færrest mulige omkostninger og betyder, at Investering & Tryghed fortsat kan fokusere på afkast– og risikoanalyser.

Ved at samarbejde med MSCI, sikrer Investering & Tryghed sig også at være opdateret med de seneste ændringer inden for guidelines og konventioner.