Investering i ejendomme – et supplement til din portefølje

I Investering & Tryghed samarbejder vi med Thylander Gruppen, som siden 1986 har leveret bemærkelsesværdige resultater og dermed har etableret en position som en af de mest velrenommerede ejendomsinvestorer i Danmark.

Thylander Gruppens 8. investeringsfond er lukket for tilsagn.

Ejendomme som supplement til aktier og obligationer

De seneste år har været præget af betydelige ændringer i økonomiske forhold, med markante rentestigninger og uro på de finansielle markeder, herunder ejendomsmarkedet. Investering i ejendomme er inflationssikret og har historisk været et godt supplement til en portefølje af aktier og obligationer. Med I&T TGP VIII A/S får man som investor mulighed for over de kommende 3 år at investere i ejendomsmarkedet i halen på de historiske rentestigninger, som kan føre til gode købsmuligheder de kommende år. Det tror vi på kan skabe nogle rigtig interessante afkast for dig som investor.

Investeringsstrategi

Fonden TGP 8’s strategi er at investere i 20-40 veletablerede udlejningsejendomme i Storkøbenhavn med en ligelig fordeling mellem beboelse og erhverv. Løbetiden er 8 år med mulighed for forlængelse på op til 2 år.

Se video

Bliv klogere på samarbejdet mellem Thylander Gruppen og Investering & Tryghed om ejendomsfonden I&T TGP VIII A/S.

  • CEO Lone Kjærgaard indleder med baggrunden for samarbejdet.
  • Herefter fortæller Lars Thylander om Thylander Gruppen og om strategien i fonden.
  • Til sidst gennemgår Senior Advisor Marc Nielsson praktik og vilkår i forbindelse med investering i fonden.

 

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysninger.

 

Er I&T TGPVIII A/S noget for dig?

For en langsigtet investor med en tidshorisont på min. 8 år, kan investering i en ejendomsfond være et godt supplement til din portefølje. Du skal være opmærksom på, at du binder dine penge i en længere periode, og at du derfor skal have en særlig klassificering i forhold til investorbeskyttelsesreglerne for at kunne investere.

Sidste frist for tegning er 20. december 2023.

Tag kontakt
Hvis du vil høre nærmere, om I&T TGPVIII A/S kan være interessant for dig, kan du kontakte os via formularen: