Omkostninger

Mange ved reelt ikke, hvor meget de betaler i omkostninger til deres bank.

Hos Investering & Tryghed er der fuld transparens i omkostningerne. Der er ingen skjulte omkostninger: Vi lægger alt frem. Vores aflønning bygger alene på et honorar, en promillesats af den investerede formue. Alternativt kan det aftales, at honoraret afhænger af afkastet på porteføljen.

Vi modtager ingen kurtager, kursskæringer eller skjulte salgsprovisioner fra vores samhandelspartnere og tjener således ikke på omsætning af værdipapirer. Vi belønnes derfor heller ikke efter hvor mange gange, vi kan omlægge din portefølje.

Vores fokus sikrer laveste handelsomkostninger

Vores fokus på kundens samlede omkostninger sikrer desuden de lavest mulige handelsomkostninger, da vi via vores brede net af samhandelspartnere altid gennemfører handlerne i det pengeinstitut, som tilbyder de laveste samlede priser på handelstidspunktet. På samme måde sikrer vi, at kunden handler til skarpeste kurs i markedet. Vi kan derudover handle for flere investorer ad gangen. Derfor kan vi foretage handlerne til institutionelle satser, som ligger markant under det, som den enkelte kunde traditionelt kan handle til.

Dette er en afgørende faktor for både de samlede omkostninger og det langsigtede afkast. Det er blandt andet sådan, det kommer til udtryk, at vi er i samme båd som vores kunder.

Erfaringsmæssigt er der mange penge at spare på at skifte forvalter. Vi er i den forbindelse gerne behjælpelige med at udarbejde en analyse af dine nuværende omkostninger.