Formuepleje
hos I&T

Et samarbejde om formuepleje med os sker altid med udgangspunkt i en individuel aftale, som vi indgår ved samarbejdets start. Hos os kan du vælge mellem to typer af formuepleje: en aftale om formueforvaltning eller en rådgivningsaftale, men uanset hvilken aftale du vælger, får du altid det fulde udbytte af vores investeringskompetencer og -koncept. Det er således altid dine investeringsmål, risikopræferencer og investeringshorisont, som er i centrum for samarbejdet om at pleje din formue.

Vi kan tilbyde investering via vores fonde fra 1 mio. kr.

Hvis du ønsker at indgå en aftale om formueforvaltning med enkeltaktier/-obligationer skal du have min. 10 mio. kr. i investerbar formue.

Bliv kontaktet af en rådgiver ved at udfylde formularen på denne side.

Formueforvaltning

Med en aftale om formueforvaltning overlader du de konkrete investeringsbeslutninger til os. Denne aftaletype er velegnet for dig, der ikke har tiden, den nødvendige finansielle erfaring, eller som måske ønsker frihed til at koncentrere dig om andre gøremål – og som derfor gerne vil have formuen passet af en professionel, uvildig samarbejdspartner.

Med en aftale om formueforvaltning giver du os mandat til, på vegne af dig – og i dit navn – at forvalte en beholdning af værdipapirer efter nøje fastlagte rammer, som aftales med dig. Vi køber og sælger herefter værdipapirer på dine vegne – inden for de aftalte rammer.

Værdipapirbeholdningen kan være placeret i det pengeinstitut, som du ønsker.

Rådgivningsaftale

Med en rådgivningsaftale er det dig selv, der, på grundlag af vores rådgivning, tager den endelige beslutning om køb og salg af de konkrete værdipapirer. En aftale om investeringsrådgivning er meget velegnet for dig, som gerne vil følge med i hvilke konkrete værdipapirer, der skal ligge i din portefølje, og som ønsker at tage disse beslutninger i samråd med en uvildig ekspert.

En rådgivningsaftale hos os er således en individuel aftale om investeringsrådgivning inden for veldefinerede investeringsrammer. Vi har løbende kontakt med dig om mulige omlægninger af værdipapirbeholdningen inden for de aftalte rammer, og vi gennemfører kun de transaktioner, som du har givet tilladelse til.

Værdipapirbeholdningen kan være placeret i det pengeinstitut, som du ønsker.