Rapportering

Så ofte du ønsker det, rapporterer vi om udviklingen i dine afkast og sender dig en oversigt over din værdipapirbeholdning. Det aftaler du blot med din finansielle rådgiver. Din depotbank sender dig derudover fondsnotaer for alle værdipapirtransaktioner.

Vi leverer efter aftale afkastrapportering og transaktionslister mv. til din revisor, når behovet opstår.