Tæt kontakt til
din finansielle rådgiver

Som kunde hos os er du ikke blot et nummer i rækken. Vi driver ikke stordrift. Du har din egen finansielle rådgiver, for vi tror på, at en tæt kontakt mellem rådgiver og kunde er den bedste vej til at opfylde dine mål. Vores anbefalinger er derfor skræddersyede til dig og din virksomhed – og bygger på den tætte dialog, vi har med hinanden.

Din finansielle rådgiver vil på jeres møder igennem året gennemgå udviklingen af din portefølje og drøfte eventuelle ændringer med dig. På den måde holder vi fast i investeringsstrategien, så den hele tiden stemmer overens med dine mål og din risikoprofil.

Din finansielle rådgiver vil også holde løbende kontakt med dig om mulige omlægninger af værdipapirbeholdningen inden for de aftalte rammer.

Direkte kontakt når det passer dig

Du kan stort set altid komme i direkte kontakt med din finansielle rådgiver. Du får din rådgivers direkte mobilnummer, og har du spørgsmål uden for den “normale åbningstid”, er du stadig velkommen til at kontakte os.

Sker der ændringer i dit liv eller din virksomhed, kan vi derfor hurtigt ændre din investeringsstrategi, som straks kan realiseres i din portefølje.