I&T Alpha

I&T Alpha giver adgang til en fleksibel investeringsstrategi, der udnytter særlige events og/eller kortsigtede skævheder i markedet. Fonden investerer i både aktier og obligationer, og samtidig er der som oftest en relativt høj andel af kontanter og andre likvide aktiver, så den specielle investeringsstrategi kan udnyttes, når mulighederne opstår.

Inde i fonden opererer de porteføljeansvarlige med forskellige strategier, som kan aktiveres, når det er relevant. Der er således frie rammer til at placere investeringerne der, hvor der efter Investering & Trygheds vurdering er størst mulighed for at opnå et godt afkast.

De underliggende investeringsstrategier tager udgangspunkt i Investering & Trygheds kernekompetenceområder, som primært er nordiske aktier og obligationer. Via I&T Alpha kan man som investor få adgang til attraktive udbud (fx placeringer af større blokke af både aktier og erhvervsobligationer) og børsnoteringer, der ellers kan være svært tilgængelige for private investorer.

Fakta om I&T Alpha

Opstartsdato: 15.09.2003*
Porteføljemanager: Niels Rand/Kristian Brinch Hansen/Tue Simonsen

Download Central Information
Download Investor information
Download seneste faktablad

*Investeringsstrategi og midler i aktieselskabet I&T Alpha A/S blev den 13. juni 2016 overført til den nuværende afdeling I&T Alpha i Kapitalforeningen Investering & Tryghed med tilsvarende investeringsstrategi.