I&T Kvartalsopdatering 1. kvartal 2024

Se eller gense webinaret, som vi afholdt torsdag den 11. april.

  • Indlægget, hvor makrostrateg Henrik Arnfred giver en status på de finansielle markeder, starter ca. 2 min. inde i filmen
  • Indlægget, hvor Chef Porteføljemanager Anette Sejdelin fortæller om Investering & Trygheds globale aktiestrategi og fonden med de fem stjerner og glober hos Morningstar, starter ca. 12,30 min. inde i filmen

 

Hvis du har spørgsmål til videoen, er du altid velkommen til at kontakte en Senior Advisor. Find os her.

Robusthed og afkast med obligationer

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305