I&T Kvartalsopdatering

Se videoen, hvor Adm. Direktør Lone Kjærgaard og Makrostrateg Henrik Arnfred giver en status på de finansielle markeder:

  • 2022 – hvordan gik det og hvorfor?
  • Udsigterne for realøkonomien og de finansielle markeder
  • Afkastforventninger og hvordan man bør positionere sig
  • Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de emner, som Lone og Henrik berører, er du altid velkommen til at skrive til os på info@i-t.dk eller kontakte din rådgiver.

 

 

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305