I&T Update: 2023 endte godt men med turbulens undervejs. Hvad bringer 2024?

2023 ender som et ganske hæderligt investerings-år. Sådan så det dog ikke altid ud undervejs på rejsen. Bølgegangen var usædvanlig høj i 2023 – særligt på det nordiske aktiemarked. Lavpunktet blev nået i oktober, hvor investorerne helt syntes at vende ryggen til det nordiske aktiemarked (lige med undtagelse af Novo og et par andre særlige cases). Men så vendte tingene!

De lange renter dykkede og dét, der var en gigantisk modvind til vores nordiske aktie-cases i 2022, blev pludselig til medvind. De selskaber, der ligger i vores nordiske porteføljer, er alle udvalgt med største omhu. Det er sunde, veldrevne selskaber, hvor vi – da pessimismen var størst – havde svært ved at se noget i den underliggende drift, der kunne retfærdiggøre de kursfald, der havde indfundet sig, i løbet af oktober.

Da det vendte, gik det hurtigt. I november og december steg vores nordiske aktiefonde med 20-25 pct. Resultatet er, at afkastene i de nordiske fonde nu er over 10 pct. Selvom Norden satte en slutspurt ind, kan de nordiske afkast i år dog ikke måle sig med de globale for 2023. Det eksemplificeres ved vores egen globale fond (I&T Globale Aktier ESG Select), der har haft en fremragende performance i år med et afkast på ca. 25 pct. Vi må sande, at i nogle år, har Norden førertrøjen og i andre er det omvendt. Norden har bl.a. ikke tech-aktier som i USA. Når AI-hypen kører, kan Norden ikke følge med.

2023 blev også et godt år for obligationsinvestorer. Der er nu igen positive kuponrenter at få på obligationer, og dertil kom kursgevinster som følge af faldende lange renter. Vores investorer i obligationer har fået afkast på 4-6 pct. i år. Det overstiger langt, hvad man kunne have opnået på bankkontoen.

Is i maven og trofast mod sin langsigtede strategi har betalt sig i 2023

Slutspurten og bølgegangen på vores nordiske aktiefonde undervejs i år er et soleklart eksempel på, at det ofte betaler sig at have is i maven, når man én gang har fastlagt sin investeringsstrategi med sin rådgiver og sat strøm til den. Når vi stiller spørgsmålet til vores nye kunder, om de kan tåle at se investeringerne tage udsving, så er der en klar grund til det: Det er sjældent en god idé at sælge ud, når pessimismen er størst. Derfor skal man helst kunne have is i maven, hvis man har aktier. Det er 2023 endnu et godt eksempel på.

Måneder som november og december, hvor kurserne brager op, har det med at komme pludseligt og uventet. Forsøger man at time markedet – men gør det forkert og misser måneder som disse, er man langt bagud på point.

Udsigten for 2024

Vores hovedscenarie for økonomien og de finansielle markeder for 2024 er, at vi får en såkaldt blød landing. Væksten er allerede aftaget – men vi forventer ikke, at amerikansk økonomi ender i hård recession. For Europa er det lidt anderledes. Teknisk set er Europa allerede i recession, men ikke af en alvorlig karakter med kraftigt stigende ledighed. Det ser vi heller ikke for os vil ske. Inflationen er i bedring, og de finansielle forhold er lempeligere for virksomheder og husholdninger qua faldene i de lange renter. Endelig forventer vi også, at centralbankerne kommer med en række rentenedsættelser i løbet af 2024, som yderligere vil virke stimulerende.

Vi tildeler scenariet med en blød landing en sandsynlighed på 60 pct. Men vi har også et scenarie (10 pct. sandsynlighed), hvor landingen bliver hård. I en hård landing vil virksomhedernes indtjening falde og ledigheden stige. Vi vil ende med en hård recession. Omvendt kan det også blive endnu mere rosenrødt end en blød landing: Væksten kan fortsætte op – og amerikansk økonomi, der har vist sig meget resistent overfor stigende renter, kan fortsætte med at brage derud af.

Med andre ord: Kigget ind i 2024 er koblet med større økonomisk usikkerhed end normalt – og til og med tilsat en hel del geopolitisk usikkerhed med både verserende krige og et valg i USA i november og valg til Europa Parlamentet i juni.

Hvordan skal man investere i 2024?

Først og fremmest må man advare mod at have skyklapper på og alene lægge bolden til rette for ét enkelt scenarie, man regner med, vil udspille sig. Man har historikken imod sig, da forventningerne kun sjældent har holdt stik. De store finanshuses prognoser for udviklingen i aktieindekset S&P 500 er et godt eksempel herpå. Sidste år forventede hovedparten af finanshusene negative afkast for 2023. Det endte som bekendt helt anderledes. Det går ikke altid, som præsten prædiker – og derfor gør man ikke mindst nu klogt i at have fokus på spredning og positionering til flere typer scenarier.

Man bør også i højere grad end tidligere tænke likviditet og gæld sammen med investering pga. de højere renter. En blanding af obligationer (med både kort og lang rentebinding) sikrer et fint løbende afkast, der i mange rentescenarier vil give et langt bedre afkast end bankbogen. Men tag hensyn til evt. belåning. De markant højere realkreditrenter betyder, at gældsnedbringelse kan være relevant.

Aktier hører også hjemme i en god balanceret portefølje. Her ser nogle markeder mere interessante ud end andre i vores optik – fx Norden kontra USA, hvor de store tech-aktier er kommet op i ganske høje multipler. Husk – som altid – en god spredning.

Endelig er andre aktivklasser end de børsnoterede også noget, man bør overveje til få spredning og mere afkast ind i sin portefølje. I år kunne vi tilbyde investering i det københavnske ejendomsmarked via Thylander. En mulighed mange af vores kunder fandt interessant og er gået med i. I 2024 forventer vi at lancere endnu en interessant investeringsmulighed. Denne gang inden for private equity. Det glæder vi os til at introducere jer for.

Med ønsket om et godt nytår!

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305