I&T Update: Ingen grund til flyverskjul i 2024

Vi er nået til den tid på året, hvis vi ser tilbage på det forgangne og frem mod det nye. Hvad kan vi forvente – og ikke mindst, hvordan skal man positionere sig investeringsmæssigt?

Denne artikel er skrevet af adm. direktør, Lone Kjærgaard, og bragt som debat-indlæg på Finans.dk den 30. november 2023

2023 blev ikke det år, de fleste havde regnet med. Amerikansk økonomi overraskede positivt. Både vækst og arbejdsmarked viste sig særdeles modstandsdygtig over for den største pengepolitiske stramning i årtier. En kort overgang skælvede især den regionale del af banksektoren, men verden slap med skrækken i både USA og Europa. Til gengæld blev den geopolitiske ustabilitet forværret med krigen mellem Israel og Hamas. De globale aktieindeks havde vind i sejlene – men primært båret oppe af ’the magnificent seven’ – syv mega tech-aktier med chip-producenten til AI-industrien i spidsen, Nvidia. Få gigant-aktier bragede derudad, mens underskoven af aktier – herunder de nordiske – lå underdrejede for dog at tage lidt revanche i november og indtil videre i december, der blev to af de bedste aktiemåneder længe. Et klart eksempel på, hvorfor man skal passe på med at tro, man kan time markedet. Måneder som disse har det med at komme pludseligt og uventet.

Der er mange bud på, hvad 2024 kommer til at bringe i økonomisk og investeringsmæssig forstand. En række ting går igen, når investeringsbanker og kapitalforvaltere verden over skal spå om næste år: Et hovedscenarie er en økonomisk blød landing, fortsat bedring i inflationen og rentenedsættelser fra centralbankerne omkring eller efter sommer. Og endelig en forventning om, at politik vil fortsætte med at spille en hovedrolle – herunder med krige og valg i USA.

Selvom en blød landing for økonomien er det mest ventede, er der også bred enighed om, at udfaldsrummet er større end sædvanligt. Ingen vil på forhånd udelukke en hård landing (høje renter, recession og stigende ledighed), ligesom ingen vil udelukke et Guldlok-scenarie, hvor væksten kan fortsætte, risikoappetitten blandt investorerne stiger, og indtjeningen i virksomhederne løfter sig. Underlægningsmusikken til den konjunkturmæssige situation er der også bred enighed om i form af store teknologiske forandringer, der følger af AI, og det intensiverede fokus på bekæmpelse af klimaforandringerne.

Med andre ord: Kigget ind i 2024 er koblet med større økonomisk usikkerhed end normalt – og tilsat en hel del politisk usikkerhed.

Hvordan skal man som investor agere og positionere sig mod et sådant billede?

Først og fremmest må man advare mod at have skyklapper på og alene lægge bolden til rette for ét enkelt scenarie. Man har historikken imod sig, da forventningerne kun sjældent har holdt stik. De store finanshuses prognoser for udviklingen i aktieindekset S&P 500 er et godt eksempel herpå. Sidste år forventede hovedparten af finanshusene negative afkast for 2023. Men man forudså ikke hypen omkring AI og afkastet på de syv store tech-aktier og den – overfor rentestigninger – så resistente amerikanske økonomi og beskæftigelse. I skrivende stund er S&P 500 oppe med ca. 24 pct. Det går sjældent som præsten prædiker – og derfor gør man ikke mindst nu klogt i at have fokus på spredning og positionering til flere typer scenarier

Man bør også i højere grad end tidligere tænke likviditet og gæld sammen med investering. En blanding af obligationer (med både kort og lang rentebinding) sikrer en god likviditetsportefølje, der samtidig giver et løbende afkast, der i mange rentescenarier vil give et bedre afkast end bankbogen. Men tag hensyn til evt. belåning. De markant højere realkreditrenter betyder, at gældsnedbringelse kan være relevant. Aktier hører også hjemme i en god balanceret portefølje. Her ser nogle dele af markedet mere interessant ud end længe. Husk som altid en god spredning. Endelig: Har man horisonten og styr på sin likviditet er alternativ-klassen bestemt ikke dømt ude – men som en mindre andel af porteføljen. Det kræver som regel en vis formue – men får man plukket de rigtige løsninger, kan man øge sin porteføljes robusthed ved at mindske kursudsving og samtidig få øget det forventede afkast.

2024 kan synes usikker – men vi ser ofte, at det netop er i usikre tider, de bedste investeringer bliver grundlagt. Så der er ingen grund til at gå i flyverskjul.

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysninger.

 

 


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305