I&T Update: Svenske aktier går mod lysere tider

Prisfastsættelsen på svenske aktier er mere attraktiv end set længe, både i forhold til øvrige nordiske aktier og globale aktier. Med historisk svag SEK, fornuftig prisfastsættelse og en J-kurve effekt, der formentlig er på vej inden for de kommende kvartaler, kan svenske aktier igen vise sig at være et attraktivt sted at have placeret en del af sine aktieinvesteringer.

Den svenske krone er historisk lav – det har mange danskere nydt godt af i forbindelse med sommerens ferie- og shoppeture til nabolandet. For investorer i svenske aktier har den svage krone været mindre positivt, for i takt med devalueringen af valutaen er også de svenske aktier faldet relativt meget. Men efter alt at dømme er der bedring og håb forude: inden for økonomi taler man om J-kurve-effekten, som et billede på den indledende negative virkning en valuta-devaluering har på en økonomi – og som efterfølges af et positivt opsving, når forbedret konkurrenceevne fører til genvinding af markedsandele og dermed bedre marginer i virksomhederne. Kurven ligner således et J, startende med en nedtur, som følges af en større optur. Spørgsmålet er nu, om den aktuelle situation i den svenske økonomi kommer til at følge teorien og de seneste mange års historik?

https://www.high-endrolex.com/45

Læs hele analysen i I&T Update

Læs I&T Update

 


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305