Sådan håndplukker vi aktier

Sådan håndplukker vi aktier

Erfaring og tålmodighed er to af de afgørende faktorer, når det handler om at skabe langtidsholdbare høje afkast uden at gå på kompromis med risikoen. Aktieteamet i I&T med Per Jørgensen i spidsen besidder begge dele – de siger selv, at det er baggrunden for, at I&T har slået både det nordiske og det globale aktiemarked gennem de seneste 10 år.

Manden bag den overordnede aktiestrategi – og dermed succesen – er Per Jørgensen, der siden 2007 har været aktiechef i Investering & Tryghed. Det afgørende er ifølge ham, at man som investor tør spille på den lange bane, hvis man skal skabe gode afkast på sine aktier. Og det tør Per Jørgensen og resten af teamet, som består af de to porteføljemanagere, Thomas Fromm og Tue Simonsen:

”Kunsten består i at investere, inden markedet har opdaget en virksomheds fulde potentiale. Det kræver, at man har tålmodighed til at vente på, at værdien i en undervurderet virksomhed folder sig ud. Netop det undervurderede og i mange tilfælde underanalyserede ser vi som en fordel, og derfor er flere af de aktier, vi investerer i ikke nødvendigvis nogen, du kender fra avisen. Men det kan du måske komme til”, siger Per Jørgensen.

Og så gælder det om at turde tage aktiv stilling til virksomhederne. I en tid hvor mange private investorer i stigende grad vælger at investere hele deres formue i passive indeksfonde (fx ETF’er), holder I&T’s aktieteam fast i, at aktiv forvaltning kan gøre en forskel.

”Det handler om kompetencer og om indsigt og erfaring inden for det område, man investerer i – for vores vedkommende betyder det, at vi fokuserer på de nære nordiske markeder. Her kender vi kulturen, og vi har mulighed for at få relevante informationer og komme i tæt dialog med ledelsen – og det er et ultimativt krav for os, når vi skal investere i en virksomhed”, siger Per Jørgensen.

Ledelsen er afgørende

Aktieteamet i I&T samarbejder med 9 forskellige eksterne analysehuse. Analyser herfra supplerer de analyser, som teamet selv udarbejder.

Grundstenen i strategien er en bottom-up-tilgang med fokus på nordiske virksomheder, hvor I&T’s kendskabsniveau til virksomheden, markedsforhold, ledelse og kultur er stort. Per Jørgensen forklarer om arbejdet med aktierne:

”Det er væsentligt for alle vores investeringsbeslutninger, at vi har adgang til direktionen i den aktuelle virksomhed. Samtidig er aktiekursen i forhold til selskabets langsigtede potentiale afgørende for købsbeslutningen, ligesom vi altid vurderer virksomhedens ledelse og bestyrelse samt de større aktionærer og deres strategi. Vi lægger meget stor vægt på, at ledelsen selv investerer i virksomheden, da vi tror på, at princippet om ”hånden på kogepladen” forbedrer afkastet for aktionærerne. Det er i øvrigt et princip, vi selv efterlever – både medarbejdere og ledelse i I&T er betydeligt investeret i I&T’s fonde, helt på lige fod og samme vilkår som alle andre kunder.”

Vi lægger meget stor vægt på, at ledelsen selv investerer i virksomheden, da vi tror på, at princippet om ”hånden på kogepladen” forbedrer afkastet for aktionærerne. Det er i øvrigt et princip, vi selv efterlever.

Per Jørgensen
Aktiechef, I&T

Nordisk fokus med globalt udsyn

Globaliseringen har gjort, at mange nordiske virksomheder er eksponeret og driver forretning i store dele af verden. Det betyder, at vi igennem investering i velkendte nordiske selskaber kan opnå bred eksponering til globale vækstområder, hvilket illustreres i nedenstående oversigt, hvor et udpluk af større nordiske virksomheders geografiske omsætningsfordeling viser, at det primært er beliggenheden og ikke omsætning, der karakteriserer virksomhederne som nordiske.

Fordelene ved at investere ”globalt” gennem nordiske selskaber er samtidig, at ledelsen og virksomhedskulturen er velkendt, og at vi derfor kan have større tillid til kvaliteten af den tilgængelige information. Desuden er omkostningerne i forbindelse med investeringsaktiviteterne markant mindre i forhold til direkte globale investeringer. Aktiestrategien spænder over hele spektret på de nordiske markeder, dog med stærkt fokus på det danske og svenske marked. I universet indgår dels nogle større likvide markedsaktier og dels nogle mere nicheprægede og mindre selskaber.

Hvis det er relevant, og kunden ønsker en mere bredt sammensat aktieportefølje vil vi som udgangspunkt anbefale at supplere det nordiske univers med en global eksponering. Dette for at opnå en eksponering til sektorer og regioner, hvor den nordiske eksponering ikke er fuldt dækkende. Det kan fx ske gennem investering i indeksbaserede fonde som Nasdaq, S&P500, Emerging Markets-ETF’er eller Globale Bæredygtige Aktier, som I&T selv er investeringsrådgiver for.

Børsnoteringer og placings

En del af vores aktive tilgang på nordiske aktier er, at vi ofte men dog selektivt deltager i børsnoteringer. En børsnotering giver en unik mulighed for at komme i dybden med et selskab, hvilket giver et godt grundlag for at vurdere et selskabs langsigtede potentiale. Når vi deltager, er det derfor ikke med henblik på en kortsigtet gevinst i forbindelse med selve tegningen men derimod med en hensigt om at fastholde og udbygge positionen. Den seriøse tilgang er velset af såvel udstedende selskab som udbyder, hvilket i øvrigt sikrer pæne tildelinger i tilfælde af overtegning.

På samme måde deltager vi ofte i tilbud om såkaldte placings fra kapitalfonde og andre ejere af større aktieposter. Disse placings tilbydes ofte uden for markedets åbningstider til en mindre udvalgt kreds af større investorer og typisk med en rabat i forhold til børskursen. Specielt det svenske aktiemarked har vist sig som et godt og dynamisk marked for børsintroduktioner og placings.

I denne video kan du blandt andet høre porteføljemanager, Tue Simonsen, gennemgå aktiestrategien i I&T. Han dykker ned i børsnoteringer ca. 17 minutter inde i videoen.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 

Kontantandel – som en naturlig del af investeringsprocessen
Kontantandelen kan ses som en residual af vores arbejde med porteføljen. Kontantandelen kan opstå af flere grunde, eksempelvis hvis vi tager gevinst på en virksomhed som følge af høj prisfastsættelse, eller hvis en virksomhed bliver afnoteret. Da vi samtidig først køber ”nye aktier”, når vi finder kursniveauet på en virksomhed interessant, vil der i perioder være en vis kontantandel. Efter vores opfattelse er kontantandel også med til at give fleksibilitet i håndteringen af porteføljen, da kontantandelen kan anvendes, når der opstår interessante muligheder, eksempelvis ved større tilbagefald.

Resultaterne tæller
De historiske afkast taler næsten for sig selv. På både 3-, 5- og 10-års-sigt har den specialiserede aktiefond, I&T Aktier KL, slået både det nordiske og det globale indeks (se tabel).


Kilde: Bloomberg pr. 18.6.2021

Også I&T’s nye aktiefond med fokus på Nordiske Large Cap-aktier er kommet godt fra start. Fonden blev lanceret den 2. september 2020 og har siden start givet 34,5% i afkast mod MSCI Nordics 26,3% i samme periode.

Kilde: Bloomberg

Kontakt os

Tag fat i en medarbejder i Finansiel Rådgivning, hvis du vil høre mere om I&T’s investeringskoncept.

 

Se medarbejdere
Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.