Nyt informationsdokument om investeringsfonde

Fra 1. januar 2023 skal investeringsfonde, der sælges til private investorer, offentliggøre et nyt informationsdokument med navnet ”Central Information”. Dokumentet med Central Information erstatter de tidligere dokumenter med ”Central Investorinformation” eller ”Væsentlig Investorinformation”.

Formålet med Central Information er dog det samme som med de tidligere dokumenter: at hjælpe investorer med at forstå risici, omkostninger og potentielle gevinster ved investering i investeringsfonden.

Dokumentet med Central Information skal udarbejdes på baggrund af EU-lovgivning, og dokumentet er derfor ens for investeringsprodukter i EU. Dette vil gøre det muligt for private investorer at sammenligne investeringsprodukter på tværs af både produkttyper og landegrænser.

Selvom det nye dokument på mange områder ligner de gamle, så er visse opgørelsesmetoder og beregninger anderledes. Som investor skal man eksempelvis være opmærksom på, at omkostningsberegningerne og risikoklassificeringen er ændret. Det er dog vigtigt at understrege, at investeringsfondenes egenskaber og risici ikke har ændret sig, men at der blot er tale om nye opgørelsesmetoder.

For at hjælpe investorerne med at sætte sig grundigt ind i indholdet i dokumentet med Central Information har Finanstilsynet, Finans Danmark og Dansk Aktionærforening udarbejdet en guide der beskriver de væsentligste ændringer i det nye dokument. Læs guiden her.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305