Ordreudførelses-
politik

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed udfører skønsmæssig porteføljepleje. Efter bedste evne og viden rådgiver vi om og træffer investeringsmæssige beslutninger. Vi gennemfører ordrer i værdipapirer og andre finansielle instrumenter på vegne af vore kunder gennem en række pengeinstitutter/børsmæglere, og dispositionerne afvikles via et, af kunden valgt, pengeinstitut.

Ønsker du at vide mere?

Vores politik for ordreudførelse kan downloades her:

Ordreudførelsespolitik

Vores rapport for Best Execution kan downloades her:

Best Execution-rapport