Bestyrelsens kompetencer

Nikolaj Vejlsgaard har erfaring med investering og virksomhedsudvikling gennem sit arbejde som partner i kapitalfonden Axcel fra 1998-2019 og som selvstændig investor. Han har særlige kompetencer inden for strategi- og forretningsudvikling, finansiering, M&A samt fundraising og har endvidere, både i Axcel-regi og efterfølgende, erfaring i bestyrelsesarbejde i et bredt udsnit af selskaber og brancher.

Søren Westh Lonning har erfaring med internationale virksomheder blandt andet gennem sit arbejde som finansdirektør i Chr. Hansen Holding og WS Audiology. Han har særlige kompetencer inden for strategi, forretningsudvikling, finansøkonomi, M&A, risikostyring, digitalisering og investor relations.

Uffe Nørgaard har erfaring med udvikling og drift af små og mellemstore virksomheder indenfor industri og finansielle virksomheder. Har særlige kompetencer inden for strategi- og forretningsudvikling, strategisk salg, -marketing og kundehåndtering, internationale processer herunder outsourcing samt drift af IT med fokus på ERP-systemer og cloud-løsninger. Har undervist og uddannet medarbejdere fra den finansielle sektor indenfor et bredt spektrum af discipliner og har mere end 20 års erfaring fra bestyrelsesarbejde.