Omkostningerne i I&T Kreditobligationer justeres

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Investering & Tryghed har vedtaget en ændring i det faste forvaltningshonorar i I&T Kreditobligationer på 0,15%-point gældende fra 1. marts 2024. Samtidig er administrationsomkostningerne i afdelingen faldet med 0,08%-point, og den samlede stigning i omkostningerne er derfor på 0,07%-point.

Hvorfor stiger forvaltningshonoraret?

I årene efter finanskrisen med faldene renter og dermed lave forventede afkast på obligationer, blev omkostningerne i I&T Kreditobligationer af et par omgange sat ned. Nu har renterne gennem det seneste par år været stigende, og det forventede afkast på obligationer er dermed generelt også stigende.

Derfor har bestyrelsen i Kapitalforeningen Investering & Tryghed besluttet, at det faste forvaltningshonorar, som Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S modtager for at forvalte porteføljen, sættes op fra 0,35% til 0,50%.

Ud over ændringerne i rentebilledet er det stigende regulering og ikke mindst krav til dokumentation af, at reguleringen overholdes, der har betydet øgede omkostninger hos porteføljeforvalteren.

Ny administrator

SEB har pr. 1. januar 2024 overtaget administratorrollen for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. I den forbindelse er de samlede administrationsomkostninger i I&T Kreditobligationer reduceret fra 0,20% til 0,12%.

De samlede omkostninger i I&T Kreditobligationer er fra 1. marts 2024:

Læs mere om I&T Kreditobligationer.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305