Skab robusthed OG afkast med obligationer

Den balancerede portefølje er for alvor kommet på ”mode”, siden vi i starten af året skrev, at vi forventede, at obligationer ville genopstå som et reelt investeringsaktiv. Det har vist sig at være rigtigt. Og du kan stadig nå at hoppe med på vognen. For ved at sammensætte en investering bestående af flere aktivklasser – herunder obligationer – kan man skabe en portefølje, der forventes at levere relativt robuste afkast. Det skyldes, at den ”gode gamle” sammenhæng mellem aktivklasserne er genetableret: det vil sige, at når aktierne klarer sig godt, så klarer obligationerne sig normalt dårligt og omvendt, og den negative korrelation er således vendt tilbage.

I 2022 brød den ellers årtier gamle sammenhæng sammen, og aktier og obligationer faldt stort set lige meget. Det var højst usædvanligt og betød, at 2022 blev et meget dårligt investeringssår, og vi skal helt tilbage til 1930’erne for at se noget tilsvarende.

Udviklingen hos investorerne er ellers gennem flere år gået i retning af flere aktier. Det vil sige, investorerne har taget mere og mere risiko, da aktier tilsyneladende var det eneste sted, man som investor kunne forvente at opnå et positivt afkast, mens en stor del af rentebærende fordringer havde en negativ rente. I finansverdenen blev fænomenet med den store forkærlighed for aktier kendt som TINA (There Is No Alternative).

Obligationer tilbage som supplement

En positiv effekt af sidste års kursnedture sammen med udviklingen i renterne er, at der nu med obligationer er kommet et godt supplement til aktier igen. Vi kalder fænomenet for TARA (There Are Reasonable Alternatives). TARA dækker over, at renterne er steget som følge af centralbankernes ivrige bekæmpelse af inflationen.

Figur 1 viser, hvor meget de effektive renter er steget det seneste år. Stigningerne betyder, at obligationer alt andet lige nu både kan bidrage med afkast OG reducere den samlede risiko i en portefølje. Så den gamle ”orden” på finansmarkederne ser ud til at være genetableret, og det er bestemt positivt i vores optik. Lige p.t. er det da også private investorer, der netto står for størstedelen af obligationsinvesteringerne på det danske marked.

Figur 1

I en typisk 40/60-portefølje (40% aktier og 60% obligationer) vil den effektive rente på obligationsandelen let blive mere end 4%, uden at man har taget hverken stor rente- eller kreditrisiko. Det er i den forbindelse værd at huske på, at effektive renter ikke er det samme som forventet afkast, men dog en indikator for hvad man som investor kan forvente på lidt længere sigt.

Den ”nye mode” er afkastmæssigt robust

I figur 2 har vi undersøgt robustheden, når en portefølje indeholder obligationer. Som grafen viser, er udsvingene markant mindre på den balancerede portefølje med 40% aktier og 60% obligationer (den mørkegrå streg), end hvis man er 100% i aktier (den blå streg).

Det vil for mange investorer være betryggende med mindre udsving, specielt ovenpå en periode som de seneste 1-2 år. Endnu en interessant observation er, at afkastet de sidste mere end 20 år næsten ender med at være det samme. Den balancerede portefølje har fra 1.1.2000 til 30.10.2023 opnået et afkast på 128%, mens den rene aktieportefølje har opnået et afkast på 145%. Havde man investeret 1.000.000 kr. og intet foretaget sig – ud over en årlig rebalancering – ville man den 30.10.2023 have stået med en formue på henholdsvis knap 2,3 mio. og 2,45 mio. kr. En relativt beskeden forskel.

SLUT MED TINA – LÆNGE LEVE TARA !

Figur 2

Kilde: Bloomberg. Den balancerede portefølje er sammensat af 40% nordiske indeksaktier, 35% Nykredit realkreditindeks, 15% Investment Grade-indeks og 10% High Yield-indeks. Kontakt os på info@i-t.dk for yderligere oplysninger.

 

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305