Solide kvartalsregnskaber med afdæmpede fremtidsforventninger

De pengepolitiske stramninger, stigende inflation og den faldende økonomiske aktivitet har gjort læsning af tredje kvartalsregnskaber og kontakt til virksomhederne ekstra interessant og vigtig. Traditionen tro er de svenske virksomheder hurtigst ude. Signalet generelt er et højt aktivitetsniveau med prisstigninger for at kompensere inflationspresset. Forventningerne til fremtiden er afdæmpede, og flere virksomheder signalerer, at de parate til hurtigt at agere uanset om det bliver et vækst- eller et recessionsscenarie, der måtte komme.

På den internationale scene er lidt over halvdelen af virksomhederne i det brede amerikanske indeks S&P 500 kommet med kvartalsregnskaber. Traditionen tro, fristes man til at sige, bliver forventningerne slået, idet omsætningen er 1,8% og indtjeningen 3,8% bedre i forhold til forventningerne. Den positive overraskelse er dog noget mindre end tidligere og kan nok tages som et signal om et faldende aktivitetsniveau. Gennemsnitstallet er dog ikke helt dækkende for regnskabssæsonen, hvor vi har set mange af de store teknologivirksomheder skuffe markant, mens de store energivirksomheder nyder godt af den høje oliepris.

Nordiske aktier overrasker en lille smule positivt

På vore nordiske breddegrader er den danske efterårsferieuge 42 og uge 43 vigtig for aktieinvestorerne med en lang række kvartalsregnskaber. I år har vi imødeset det med spænding grundet de faldende aktiekurser, pengepolitiske kvælertag og recessionsfrygt.

Som det fremgår af tabellen har vi pr. i fredags (28. okt.) fået 184 regnskaber i Norden – langt hovedparten fra Sverige og kun et par håndfulde fra Danmark. Medianen af omsætnings- og resultatudviklingen viser, at forventningerne bliver slået med hhv. 0,8% og 2,2% %, hvilket jo er positivt. Kursreaktionen har været mere afmålt med en stigning på 1,6%. Vi er nu så langt henne på året, at 2022-tallene må vurderes at være ”på plads”. Det er her værd at se, at 2023 justeres ned, hvilket harmonerer med den forventede aktivitetsnedgang, der formentlig kommer næste år. Vi ser allerede nu en stor afvigelse blandt de enkelte analytikerestimater afhængig af deres forventninger til afdæmpningen eller nedgangen. Nogle har heller ikke opdateret deres estimater endnu.


Kilde: Nordea

 

Stærke virksomheder med et stabilt højt aktivitetsniveau

De hovedsageligt gode signaler går igen i regnskaberne fra vores nordiske investeringer. Det generelle indtryk er, at der er et højt stabilt aktivitetsniveau, hvilket underbygger omsætning og resultater ind i det nuværende kvartal. Virksomhederne står generelt stærkt i deres respektive industrier, og derfor har de kunnet sende prisstigningerne på deres ”input” videre til kunderne. Ordrebeholdningerne generelt holdes godt oppe ved en fortsat fornuftig ordreindgang. Problemerne med komponentmangel er i tydelig bedring og ligeså med logistikforstyrrelserne. Der sker fortsat en vis lagerbinding for at afbøde disse problemer, men den forventede aktivitetsdæmpning og løsning af komponenterne gør, at vi forventer betydelige stigninger i de frie cash flows også ind i det nye år. Det vil mindske gældsætningen yderligere, hvilket vil gøre flere virksomheder overkapitaliserede. Det giver mulighed for opkøb og andre væksttiltag eller returnering af kapital til aktionærerne.

I flere telefonkonferencer sammenligner analytikerne den nuværende situation med Finanskrisen i 2008-09. Men virksomhederne tilbageviser generelt sammenligningen. Ledelserne er oftest ikke den samme, og vi ser mange strategiske tiltag, der øger kvaliteten i indtjeningen, der er væsentlig højere og mere stabil, ligesom virksomhederne har lært en håndfast og hurtig aktion i corona-foråret. Mange af vores investeringer agerer i nicher og oplever strukturelle medvinde. Udviklingen de senere år underbygger efter vores opfattelse disse positive tendenser.

Der er således et interessant 2023 i vente. En eventuel økonomisk nedgang betyder ikke automatisk skidt nyt for aktieinvestorerne. Dels vurderer vi, at aktiekurserne i mange tilfælde har taget forskud på udfordringerne, og dels vil en økonomisk nedgang mindske behovet for stigende renter. Det vil understøtte aktiekurserne.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305