Sommervarme på aktiemarkederne

Efter et første halvår i modvind på aktiemarkederne er der efter pæne kursstigninger i juli vundet lidt tilbage – også selv om august indtil videre har været lidt blandet. Bedre inflationstal end frygtet, opstramning fra centralbankerne som ventet og fornuftige regnskaber fra virksomhederne var sammen med markedstekniske forhold grunden til stigningerne.

Hvad siger historikken?

I medierne ses i forsommeren ofte udtalelser om udsigt til en stille sommer: Ser vi på gennemsnittet i det brede nordiske aktiemarked, MSCI Nordic, siden 2003* blev profetien opfyldt med et gennemsnit på 1,3% ned i juni og 0,5% ned i august. Men virkelighedens verden er ikke et gennemsnit, og i de enkelte år er der betydelige udsving. Det er 2022 et ganske godt eksempel på med en stigning i MSCI Nordic på 7,4% siden starten af juli og et samlet år-til-dato-afkast på -11,9%. Den kursreaktion, var der ikke mange strateger, der havde gættet på. Det støtter vores anbefaling om, at man bør have en rolig hånd i sommervarmen og fastholde den besluttede aktivallokering, når kurserne svinger.

Fornuftige regnskaber

På vores nordiske breddegrader er vi kommet langt i regnskabssæsonen, der startede for godt halvanden måned siden. Generelt er udviklingen fornuftig i forhold til markedsforventningerne, som i flere tilfælde var skruet godt ned.

I tabellen, som baseres på Nordeas analyse, ses, at medianen af regnskaberne overraskede positivt med 2% på salget og 2,4% på driftsresultatet, som så medførte en positiv kursreaktion på 1%. 2022-forventningerne revideres marginalt, hvilket i den nuværende situation med lav visibilitet ikke kan overraske.

Ser vi på vores kunders aktieinvesteringer eksemplificeret ved den nordiske aktiefond I&T Aktier har vi også grund til at være tilfredse i den givne lidt usikre situation. Ud af 29 investeringer har de 25 indtil nu aflagt kvartalsregnskab. 20 heraf har leveret over eller på niveau i forhold til vores investeringscase. Det er ikke bare det aflagte regnskab men også en vurdering af, hvordan de strategiske tiltag, som vi bygger vores case på, udvikler sig. Vi finder udviklingen meget betryggende. Går vi tilbage til corona-foråret i 2020, var mange virksomheder ramt af den pludselige opbremsning. Men mange tilpassede sig hurtigt og kom hurtigt videre – det viser, at der er kvalitet i porteføljen. Vi har således fortsat stor tiltro til den langsigtede kursudvikling i de virksomheder, vi har investeret i.

Virksomhederne er parate

Carlsberg er et godt eksempel på en skarp eksekvering. Salgspriserne er sat op for at kompensere for de prisstigninger, de oplever, og det lykkes meget godt. Potentiel nedlukning af naturgas tales der meget om i medierne. Her har Carlsberg sikret sig alternative energikilder til alle bryggerier. Tilgængelighed og udbud af energiintensive råvarer, især glas, er også sikret. Herudover har Carlsberg ”contingency plans” til diverse scenarier på plads. Som CEO Cees ’t Hart siger på telefonkonferencen: ” Vi har lært af Covid19-krisen”. Det har langt de fleste virksomheder heldigvis, og det lover godt for fremtiden.

 

*Afkast for MSCI Nordic er fra 2003-12-31 til 2022-08-23.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305